Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 353

353 - Característiques del contingut suplementari (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2021

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme del contingut suplementari (R)
$b - Codi del contingut suplementari (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació codificada sobre la presència d'una o més bibliografies, discografies, discografies, filmografies, i/o altres referències bibliogràfiques en un document o en el material d'acompanyament. El camp s'aplica només quan el contingut suplementari representa una part significant del recurs descrit.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme del contingut suplementari
Informació del contingut suplementari del recurs que es descriu.
353 ##$abibliografia
353 ##$aíndex
353 ##$abibliografia del creador
$b - Codi del contingut suplementari
Codi que representa la informació del contingut suplementari del recurs que es descriu.
353 ##$amúsica$bmúsica
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
353 ##$aindex$bindex$0http://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont/index
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usat per enregistrar les característiques del content suplementari.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 353 - Característiques del contingut suplementari [NOU, 2021]

(18/01/2022)
snb@bnc.cat