MARC 21 concís de fons: Camps de notes (3XX, 5XX & 84X)

 

Els camps 506-583 i 841-845 inclouen informació en forma de notes relatives a la preservació, l'ús, la forma, etc. del document bibliogràfic al qual s'aplica la menció de fons.

 

 

 

337 - TIPUS DE SUPORT (R)

 

El tipus de suport reflecteix el tipus d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs. Usat com alternativa o com a addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/00 (Categoria de material). La informació del camp 337 permet la indicació de tipus de suports més específics, i de suports obtinguts de diferents llistes.

 

Els diferents tipus de suports obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

         # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de suport (R)

·         $b - Codi de tipus de suport (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes*

*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de suport d'RDA.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

337

##$aàudio$2rdamedia

337

##$avídeo$bv$2rdamedia

337

##$bs$2rdamedia

337

##$bn$2rdamedia$3notes en la funda protectora

337

##$bv$2rdamedia

337

##$asense mediació$2rdamedia$3notes en la funda protectora

 

Inici de secció

 

 

338 - TIPUS DE SUPORT FÍSIC (R)

 

El tipus de suport físic reflecteix el format del suport d'emmagatzematge i el format d'allotjament del suport físic en combinació amb el tipus de suport (que indica el tipus d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs). Usat com alternativa o com a addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/01 (Designació específica de material). La informació del camp 338 permet la indicació de tipus de suports físics més específics, i de suports físics obtinguts de diferents llistes.

 

Els diferents tipus de suports físics obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es pot anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport físic) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport físic). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de suport físic (R)

Terme per a la categoria de suport físic usat per expressar el contingut del recurs.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes*

*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de suports físics d'RDA.

·         $3 - Materials especificats (NR)

Part dels materials descrits als quals s'aplica el camp.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

338

##$adisc d'àudio$2rdacarrier

338

##$avídeodisc$bvd$2rdacarrier

338

##$bsd$2rdacarrier

338

##$bvd$2rdacarrier

338

##$bnb$2rdacarrier$3notes en la funda protectora

338

##$afull$2rdacarrier$3notes en la funda protectora

 

 

Inici de secció

 

 

347 - CARACTERÍSTIQUES DE FITXER DIGITAL (R)

 

Especificació tècnica relativa a la codificació digital de text, imatge, àudio, vídeo i altres tipus de dades d'un recurs.

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades dels subcamps. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tipus de fitxer (R)

·         $b - Format de codificació (R)

·         $c - Mida del fitxer (R)

·         $d - Ressolució (R)

·         $e - Codificació regional (R)

·         $f - Índex de bits codificat (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Inici de secció

 

 

361 - HISTÒRIA ESTRUCTURADA DE LA PROPIETAT I DE LA CUSTÒDIA (R)

 

El camp conté informació específica de còpia de forma estructurada, relativa a la història de la propietat i de la custòdia dels materials descrits des del moment de la seva creació fins al moment de la seva adquisició. Es pot afegir informació textual sobre cada etapa de la biografia de la còpia.

 

Indicadors

 

·         Primer - Privacitat

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Privat

       1 - No privat

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom (NR)

·         $f - Terme testimoni de la història de la propietat i de la custòdia (R)

·         $k - Data formatada (NR)

·         $l - Data (NR)

·         $o - Informació sobre el tipus d'història de la propietat i de la custòdia (R)

·         $s - Marca topogràfica de la còpia descrita (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $x - Nota interna (R)

·         $y - Identificador de la còpia descrita (NR)

·         $z - Nota pública (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (R) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

361

1#$oVorbesitz $5DE-32$y422115126$sN 1751 (39) $aStein-Kochberg, Felix –von-, 1828-$0(DE-588)117244740 $0https://d-nb.info/gnd/117244740

361

1#$oVorbesitz $5DE-32$y422115126$sN 1751 (39) $aGoethe- und Schiller-Archiv, Bücherei$0(DE-588)1064119859 $0https://d-nb.info/gnd/1064119859$fStempel$7(dpesc/dpsff)gnd $0(DE-588)4183099-4$0https://d-nb.info/gnd/4183099-4$k19540507 $zHerkunft lt. Zugangsbuch: Schloß Groß-Kochberg, Zugangsdatum: 07.05.1954.

361

1#$oAbgang. $5DE-32$y422115126$sN 1751 (39) $aHerzogin Anna Amalia Bibliothek$0(DE-588)5038969-5$0https://d-nb.info/gnd/5038969-5 $fRestitution$7(dpesc/dpsff)tpro$k2014$zRestitution an die Rechtsnachfolger.

361

1#$oSammlung $5DE-32$y422115126$sN 1751 (39) $aSammlung von Stein-Kochberg$0(DE-588)1194682405 $0https://d-nb.info/gnd/1194682405

 

Inici de secció

 

 

506 - NOTA DE RESTRICCIONS D'ACCÉS (R)

 

Informació sobre les restriccions d'accés que regulen l'accés als materials descrits o la seva distribució limitada.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Sense restriccions

       1 - Restriccions aplicades

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Restriccions legals, físiques o de procediment imposades als individus que volen veure els materials descrits.

Nom d'una persona, d'una institució, o d'una posició o funció dins la institució, que imposa els termes que regulen l'accés i davant la qual es pot recórrer.

Disposicions requerides per a l'accés físic.

Classe d'usuaris o de persones específics als quals no s'apliquen les restriccions del subcamp $a.

Font d'autoritat de la restricció.

Dades obtingudes d'una llista de termes normalitzada que indiquen el nivell o tipus de restricció.

Data quan el recurs canvia el seu estatus d'accés, per exemple, quan esdevé disponible gratuïtament. L'estructura preferida per a la data es fa d'acord amb Date and Time (ISO 8601): aaaammdd.

Codi d'organització MARC, ISIL o nom textual de l'organització o projecte responsable de les dades del camp.