MARC 21 concís de fons: Camps de menció de fons textuals (866-868)

 

·         CAMPS DE MENCIÓ DE FONS TEXTUALS--INFORMACIÓ GENERAL

·         866 - FONS TEXTUALS--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

·         867 - FONS TEXTUALS--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

·         868 - FONS TEXTUALS--ÍNDEXS (R)

 

 

CAMPS DE MENCIÓ DE FONS TEXTUALS--INFORMACIÓ GENERAL

 

Els camps 866-868 contenen una descripció textual que pot incloure tant les llegendes com l'enumeració i la cronologia dels fons d'un document bibliogràfic en les col·leccions de l'organització que reporta els fons. Aquests camps no s'utilitzen normalment en fons de documents en una sola part. Es poden utilitzar en lloc dels camps codificats de llegendes i patró (853-855) i d'enumeració i cronologia (863-865) per a documents en més d'una part i documents en sèrie quan aquells camps no es poden utilitzar d'una forma adequada per a descriure els fons. Els camps 866-868 es poden utilitzar també com a addició a un camp d'enumeració i cronologia, i a qualsevol camp relacionat de llegendes i patró per a anotar i generar una visualització alternativa de tots o part dels camps d'enumeració i cronologia, i de llegendes i patró.

 

Es dóna una descripció general dels quatre tipus de camps de dades de fons, la relació entre ells i la repetibilitat de cada un a la secció Dades de fons--Informació general. Es donen pautes per a anotar la informació del document relativa a les dades de fons dels camps 866-868 a la secció Informació del document--Informació general.

 

Les pautes per a l'aplicació dels designadors de contingut i les convenscions d'entrada dels camps 866-868 es donen en aquesta secció.

 

Indicadors

 

Valor que indica el nivell d'especificitat de l'enumeració i la cronologia en el camp.

       # - Cap informació proporcionada

       3 - Nivell de fons 3

Indica que el camp conté informació sumària d'enumeració i cronologia (és a dir, només al primer nivell d'enumeració i cronologia de forma comprimida).

       4 - Nivell de fons 4

Indica que el camp conté informació detallada d'enumeració i cronologia (és a dir, el primer i tots els nivells subsegüents i de forma específica o comprimida, o una combinació de totes dues).

       5 - Nivell de fons 4 amb designació d'element

Indica que el camp conté informació detallada d'enumeració i cronologia i un número d'identificació de l'element físic en el subcamp $a (Fons textuals).

Valor que indica si els fons continguts en el subcamp $a estan formulats d'acord amb una notació normalitzada o no normalitzada.

       0 - No normalitzada

       1 - ANSI/NISO Z39.71 o ISO 10324

       2 - ANSI Z39.42

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

La forma textual dels fons es pot utilitzar en lloc dels fons anotats als camps de llegendes i patró (853-855) i d'enumeració i cronologia (863-865) o com a addició a aquests camps.

Informació que no està escrita de forma adequada per a la visualització pública.

 

Inici de secció

 

 

866 - FONS TEXTUALS--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

Una descripció textual dels fons d'una unitat bibliogràfica bàsica en les col·leccions de l'organització que reporta els fons. Es pot utilitzar en lloc del camp 863 (Enumeració i cronologia--Unitat bibliogràfica bàsica) i de qualsevol camp relacionat 853 (Llegendes i patró--Unitat bibliogràfica bàsica) per a anotar i/o visualitzar tots o part dels fons o com addició a aquests camps.

 

Es dóna informació addicional sobre alguns elements d'aquest camp a la secció

Camps de menció de fons textuals--Informació general

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut del camp 866 a la secció Fons textuals--Informació general.

 

Exemples

 

 

866

31$80$a1-86 (1941-1987)$xrelligat en 2 v. per any$zFalten alguns números

 

866

31$80$a1974-1981$zAlguns números perduts

 

866

31$80$av. 36-49 (1961-1974)$xvols. incomplets no relligats$zFalten alguns números

 

 

866

31$82$av. 37-52$zRelligat, falten alguns números

 

866

31$80$av. 1-4 (1941-1943), v. 6-86 (1945-1987)$xrelligat en 2 v. per any$zFalten alguns números

 

866

31$80$a1-86 (1941-1987)$xrelligat en 2 v. per any$zFalten alguns números

 

 

Inici de secció

 

 

867 - FONS TEXTUALS--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

Una descripció textual dels fons de material suplementari en les col·leccions de l'organització que reporta els fons. Es pot utilitzar en lloc del camp 864 (Enumeració i cronologia--Material suplementari) i de qualsevol camp relacionat 854 (Llegendes i patró--Material suplementari) per a anotar i/o visualitzar tots o part dels fons o com a addició a aquests camps.

 

Es dóna informació addicional sobre alguns elements d'aquest camp a la secció Camps de menció de fons textuals--Informació general

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut del camp 867 a la secció Fons textuals--Informació general.

 

Exemples

 

867

30$80$aSuplements dels v. 1-7 (1942-1948)$zrelligats en un volum

 

867

31$80$aca. 300 elements

 

867

 

40$80$aSuplements 1910-1916$zRelligats amb altres números de l'any

 

867

30$80$aSuplements dels v. 1-7 (1942-1948)$zRelligats en un volum

 

Inici de secció

 

 

868 - FONS TEXTUALS--ÍNDEXS (R)

 

Una descripció textual dels fons dels índexs en les col·leccions de l'organització que reporta els fons. Es pot utilitzat en lloc del camp 865 (Enumeració i cronologia--Índexs) i de qualsevol camp relacionat 855 (Llegendes i patró--Índexs) per a anotar i/o visualitzar tots o part dels fons o com a addició a aquests camps.

 

Es dóna informació addicional sobre alguns elements d'aquest camp a la secció Camps de menció de fons textuals--Informació general.

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut del camp 868 a la secció Fons textuals--Informació general.

 

Exemples

 

 

868

40$80$a1937-1968, més vol. cumulatiu 1969-1978

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC