MARC 21 concís de fons: Camps d'informació del document (876-878)

 

·         CAMPS D'INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--INFORMACIÓ GENERAL

·         876 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

·         877 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

·         878 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--ÍNDEXS (R)

 

 

CAMPS D'INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--INFORMACIÓ GENERAL

 

Els camps 876-878 contenen informació a nivell de document sobre els elements del document especificat en el registre de fons. Contenen diversos elements, de documents específics, que podrien ser anotats per a la seva utilització en aplicacions d'adquisició o préstec, entre d'altres.

 

Informació del document enllaçat amb els documents de fons

 

Per als següents nivells i configuracions de fons, els camps del document s'enllacen amb els elements als quals s'apliquen, com s'indica a continuació.

 

Document de fons en una sola part física:

 

Un exemplar, un camp 852

Els camps del document no necessiten cap subcamp d'enllaç perquè tots s'apliquen al mateix document de fons. (Els fons s'anoten al nivell 1 o 2 de la Capçalera/17 (Nivell de codificació).) [Vegeu a continuació l'exemple sota el subcamp $p]

Més d'un exemplar, un o més camps 852

El subcamp $3 s'utilitza per a enllaçar els camps del document amb l'exemplar apropiat en el camp o camps 852. (Els fons s'anoten al nivell 1 o 2 de la Capçalera/17 (Nivell de codificació).) [Vegeu a continuació l'exemple sota el subcamp $e]

 

Document de fons en més d'una part física:

 

Fons en els camps 866-868 (Fons textuals)

El subcamp $3 s'utilitza per a enllaçar els camps del document amb la part apropiada especificada en els camps 866-868. (Els fons s'anoten al nivell 3 o 4 de la Capçalera/17 (Nivell de codificació).) [Vegeu a continuació l'exemple sota el subcamp $h]

Fons en els camps 863-865 (Enumeració i cronologia)

El subcamp $8 s'utilitza per a enllaçar els camps del document amb la part apropiada especificada en els camps 863-865. Cada part (volum o volums), de la qual s'inclou informació a nivell de document, requereix un camp 863-865 separat. (Els fons s'anoten al nivell 3 o 4 amb designació d'element a la Capçalera/17 (Nivell de codificació).) [Vegeu a continuació l'exemple sota el subcamp $l]

 

Informació de fons inserida:

 

Quan s'insereix la informació de fons en un registre MARC bibliogràfic, només es pot utilitzar més d'un camp 876-878 quan la informació no inclou altres camps d'informació de fons que s'hagin d'enllaçar amb un camp específic 876-878 per a la seva comprensió. Quan es requereix un enllaç de camps, es pot inserir en el registre bibliogràfic un camp 876-878 i els altres camps associats amb aquest. S'han de fer registres separats de fons per a cada un dels altres camps 876-878 i els seus camps associats.

Tanmateix, pot existir més d'un camp 852 en el registre amb  informació del document relacionada en els camps 876-878, especificant el número d'exemplar al qual s'aplica, utilitzant el subcamp $t (Número d'exemplar) o el subconjunt utilitzant el subcamp $3 (Materials especificats).

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Un número d'identificació únic del document.

El preu o el cost de la quota de reposició del document. Es pot qualificar entre parèntesis amb el tipus de cost, per exemple, normal, descompte, reposició.

Data en què el document va ser adquirit, en la forma AAAAMMDD. Si està associada amb un cost, va a continuació del subcamp $c (Cost) al qual s'aplica. La data s'anota d'acord amb Representations of Dates and Times (ISO 8601).

Informació sobre qualsevol restricció en l'ús del document. S'utilitza quan és necessari incloure informació que és massa específica del document com per ser tractada al camp 506 (Nota de restriccions d'accés) del registre bibliogràfic.

Informació sobre l'estat permanent del document, per exemple, perdut o retirat

Informació de la localització temporal relativa a la localització permanent especificada al camp 852 (Localització).

Un codi de barres o una altra designació d'element llegible per màquina (com ara OCR) associada amb el document.

Nota que no està escrita de forma adequada per a la visualització pública.

 

Inici de secció

 

 

876 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

Informació del document sobre una unitat bibliogràfica bàsica en els fons de l'organització que reporta els fons. Es pot generar una visualització des del contingut del camp 876 i del seu camp relacionat 852 (Localització), 853/863 (Llegendes i patró/Enumeració i cronologia) o 866 (Fons textuals) al qual està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps) o relacionat mitjançant el subcamp $3 (Materials especificats).

 

Es dóna una descripció general dels quatre tipus de camps de dades de fons, la relació entre ells i la seva repetibilitat a la secció Dades de fons--Informació general.

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 876 a la secció Camps d'informació del document--Informació general.

 

Exemples

 

 

876

##$aAAH8128-1-1$pA14802137389

 

876

##$aABH8998-1-1$c6.00 $ (descompte)

 

876

##$aXZX1222-1$d19940622$pA1234567

 

876

##$3Còpia SSRR$a00019779439$eCIP

 

876

##$3v.3/4$aABH1332-1-2$hÚs exclusiu a la sala$pA14839283910

 

876

##$81.6$aAAA1000-1-6$lReferència$pA1481283892

 

876

##$aAAH8128-1-1$c$13.75$pA14802137389

 

876

##$aAAH8128-2-1$c12.00$pA14812385910$rA14821385083$xEs recataloga com a duplicat de magatzem quan es fa el control d'entrada.

 

876

##$a80006537$jPerdut$t2

 

876

##$3v.5$aABH1332-1-3$pA14828301589

 

876

##$aAAH8128-1-1$c$13.75$pA14802137389

 

876

##$81.1$aAAA1000-1-1$pA1481283827

 

876

 

##$81.2$aAAA1000-1-3$pA1481283831

 

 

Inici de secció

 

 

877 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

Informació del document sobre material suplementari que no està catalogat separadament en els fons de l'organització responsable. Es pot generar una visualització des del contingut del camp 877 i del seu camp relacionat 852 (Localització), 854/864 (Llegendes i patró/Enumeració i cronologia), o 867 (Fons textuals) al qual està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps) o relacionat mitjançant el subcamp $3 (Materials especificats).

 

Es dóna una descripció general dels quatre tipus de camps de dades de fons, la relació entre ells i la seva repetibilitat a la secció Dades de fons--Informació general.

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 877 a la secció Camps d'informació del document--Informació general.

 

Exemples

 

 

877

 

##$31986$aACC8761-3-2$jPerdut$pJ87958763

 

 

Inici de secció

 

 

878 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--ÍNDEXS (R)

 

Informació del document sobre índexs que no estan catalogats separadament en els fons de l'organització responsable. Es pot generar una visualització des del contingut del camp 878 i del seu camp relacionat 852 (Localització), 855/865 (Llegendes i patró/Enumeració i cronologia) o 868 (Fons textuals) amb el qual està enllaçat mitjançant el subcamp $8 (Número d'enllaç i de seqüència de camps) o relacionat mitjançant el subcamp $3 (Materials especificats).

 

Es dóna una descripció general dels quatre tipus de camps de dades de fons, la relació entre ells i la seva repetibilitat a la secció Dades de fons--Informació general.

 

Es donen pautes d'aplicació dels designadors de contingut definits al camp 878 a la secció Camps d'informació del document--Informació general.

 

Exemples

 

 

878

##$3Índex cronològic$aABH1332-1-4$pA14828301588

 

878

##$3Índex alfabètic$aABH1332-1-5$pA14801389752

 

878

##$81.1$aADF1383-1-2$pA14809183075

 

878

##$82.1$aADF1383-1-3$pA14809813780

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC