Menú superior

Ets a: Inici / Cap a RDA / Suport a les biblioteques
Suport a les biblioteques per a la transició cap a RDA

La Subcomissió Tècnica d'RDA (STRDA) posa a disposició de les biblioteques catalanes en procés de transició a RDA una sèrie de recursos i documents per tal d’ajudar i facilitar la seva implementació.

Recursos, Descripció i Accés (RDA) 

RDA i MARC 21

RDA: Exemples

RDA i els sistemes integrats de biblioteques

Els sistemes han de donar suport a la creació, a l'intercanvi, a la cerca i a la visualització de les dades RDA; això pot suposar alguns canvis en el sistema de gestió. Les biblioteques hauran de consultar al seu proveïdor de sistema sobre les opcions que ofereixen, però, com a primer requeriment, el sistema ha d’assegurar la incorporació dels nous camps, subcamps i codis de MARC 21.

RDA i els registres existents en els catàlegs

No serà necessària una conversió general dels registres existents en els catàlegs actuals. Els registres creats amb RDA poden integrar-se perfectament amb els registres de les bases de dades existents. Tanmateix, seran necessaris alguns canvis i/o actualitzacions global de punts d’accés i dels registres d'autoritat, com ara canvis en l'estructura dels títols uniformes de la Bíblia, dels tractats, etc.

Altres recursos d’interès

Recursos web 

Cursos de formació, seminaris i presentacions

Catalunya 

Estat Units d’Amèrica 

Altres

Bibliografia