Menú superior

Ets a: Inici / Serveis / Reproducció de documents
Reproducció de documents

Tipus de reproduccions
Tràmits de la sol·licitud
Terminis de lliurament
Formes de pagament
Horaris
Lliurament del material
Ús de la reproducció
Preus públics

 

Formulari

La Biblioteca de Catalunya ofereix diverses tipus de reproducció de documents. En qualsevol de les modalitats, la biblioteca pot limitar la reproducció de determinats documents, en funció de l’estat de conservació, de les seves característiques o per altres motius justificats. La reproducció de materials de la Sala Prat de la Riba té unes condicions especials.

Tipus de reproduccions

Fotocòpies

Obres de referència de la Sala General posteriors a 1900 i monografies i revistes del fons general posteriors a 1958 de format 8au i 4rt.

Fotocòpies d’escàner i imatges de captura automàtica (PDF i JPG 200 dpi)

De qualsevol document bibliogràfic.

Impressions d’autoservei

De microfilms i de qualsevol document accessible des del sistema informàtic de la BC.

Imatges digitals d’alta qualitat (TIFF 300 dpi)

De qualsevol document bibliogràfic.

Reproduccions sonores / AV (MP3, WAV, MP4)

Del fons sonor i audiovisual en suport digital.

 

Tràmits de la sol·licitud

Pel servei immediat cal adreçar-se als taulells.
Pels encàrrecs cal:

 • Omplir l'imprès en paper o bé el formulari.
 • Acceptar el pressupost.
 • Abonar prèviament l'encàrrec, per alguna de les diverses modalitats de pagament.
 • A partir de la data de pagament comencen a comptar els terminis de lliurament del material.
 • Les peticions complexes s’atendran en la mesura que sigui possible informant a la persona usuària del temps estimat de lliurament.
 • Els pressupostos caduquen als 30 dies, si no es fa el pagament.

 

Terminis de lliurament

Fotocòpies i imatges digitals de captura automàtica (demanades presencialment)
 FINS A 20 REPRODUCCIONS

Immediat

Fotocòpies i imatges digitals de captura automàtica (per formulari web o correu electrònic)
FINS A 20 REPRODUCCIONS

24-48 hores

Imatges digitals d’alta qualitat
 FINS A 20 REPRODUCCIONS
    
 Fotocòpies i imatges digitals de captura automàtica
 MÉS DE 20 REPRODUCCIONS

24-48 hores

Imatges digitals d'alta qualitat MÉS DE 20 REPRODUCCIONS

15 dies

Enregistraments sonors o audiovisuals

7 dies

 

Formes de pagament

 • En efectiu o en targeta, al Servei d'Accés i Obtenció de Documents (Taulell de Reprografia).
 • En targeta a través del mòdul de pagament: https://serveis.bnc.cat/tpv, un cop tingueu el número de pressupost i la referència d’usuari que us facilitaran quan formalitzeu la comanda.
 • Xec bancari o taló de compte corrent conformat o certificat per l'entitat bancària o la caixa d'estalvis. Si el pagament es realitza des de l'estranger, el xec o taló ha de ser conformat o certificat per corresponsal bancari espanyol.
 • Transferència bancària  al compte corrent de CaixaBank, IBAN: ES79 2100 5000 5102 0029 6290, a nom de la Biblioteca de Catalunya (Reprografia).
 • Gir postal adreçat a: Biblioteca de Catalunya, Secció d'Obtenció de Documents, c/Hospital, 56. 08001 Barcelona.
 • Domiciliació bancària: les persones o institucions que necessitin dels serveis de reproducció d'una forma continuada, poden obrir un compte dipòsit de quantitat variable, no superior als 300,00 €, al qual es carregaran els pressupostos acceptats, fins que aquest s'hagi exhaurit.

Recordeu que heu d’indicar en els pagaments el número del pressupost.

 

Horaris

Servei immediat: de dilluns a divendres de 9:00 a 19:30 i dissabtes de 9:30 a 13:30.

Encàrrecs i tràmits administratius (pressupostos, factures...): de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 i de 16:00 a 17:00h.

 

Lliurament del material

La recollida es pot fer a la biblioteca sense cost, demanar l’enviament per correu certificat (Espanya: 8,00 euros i estranger: 15,00 euros) o tramesa electrònica per Internet o correu electrònic (fins a 100 fitxers o 1GB, 1,00 euro).

 

Ús de la reproducció

L’ús amb finalitats d’ús públic o comercial exigirà l’autorització prèvia del titular dels drets d’explotació, que decidirà el pagament de la tarifa que consideri oportuna en concepte de drets d’explotació.

En el cas d’ús d’investigació, els usuaris no estaran obligats a obtenir cap autorització del titular dels drets. 

Informació sobre propietat intel·lectual

 

Preus públics

Veure tots els preus

Reproducció de material bibliogràfic i documental

Fotocòpies A4-A3, fotocòpies per escàner, fotocòpies d’autoservei, fotocòpies d’autoservei microfilm-microfitxa, impressions d’autoservei  

0,25 €/u.

Fotocòpies en color

0,30 €/u.

Imatges digitals de captura automàtica

0,30 €/u.

Imatges digitals d'alta qualitat

1,00 €/u.

Suport CD i DVD

1,00 €/u.

Reproducció de material sonor i audiovisual. No inclou el suport

Reproducció de so (de suport analògic a digital o de digital a digital). 1 cançó o fragments fins a 4 minuts

1,00 €/u.

Reproducció audiovisual de suport analògic a digital
   
       Fins a 2 hores
       De 2 a 4 hores

 

15,00 €/u.
20,00 €/u.

Reproducció audiovisual de suport digital a digital fins a 2 hores

6,00 €/u.

Suport CD i DVD

1,00 €/u.

 

Preus públics per a ús comercial

En el cas que la persona usuària destini les reproduccions a un ús comercial o lucratiu, ha d'abonar a la Biblioteca de Catalunya, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat. Això no obstant, si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària ha de sol·licita el permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets esmentats.

Imatge

Ús editorial

20,00 €/u.

Ús publicitari

60,00 €/u.

Ús en comunicació pública

60,00 €/u.

So

Ús editorial i en comunicació pública

20,00 €/cançó o fragment sonor de fins a 4 minuts

Ús publicitari

60,00 €/cançó o fragment sonor de fins a 4 minuts

Imatge mòbil

Ús editorial i en comunicació pública

20,00 €/hora o fracció

Ús publicitari

60,00 €/hora o fracció

Bonificacions

En els casos de sol·licituds d'institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre, s'aplica una reducció del 50%.
Si una sol·licitud és de 10 o més unitats o hores, s'aplica una reducció del 50%.

Exempcions

Els membres de l’IEC queden exempts de l’aplicació del preus per reproducció del material bibliogràfic per als seus treballs d’investigació.

 

Taxes per a reproduccions de fons de l’arxiu

Més informació

Al·legacions judicials

Fons Baró Castellet

Arxiu del comtat de Queralt

Fons Francesc Cardona

Arxiu del marquès de Saudin

Fons Magarola

Arxiu del marquesat de Moja

Hospital de la Santa Creu

Arxiu Salas-Milans

Junta de Comerç

Arxiu Sambola/Burgués

Pergamins

Arxiu administratiu de la BC

Protocols notarials

Batllia de Cardona

Sèrie general d'Arxiu

Comtat de Solterra

 

 

Fotocòpia d’escàner 150 dpi, en paper normal, blanc i  negre o color A4

0,30 €

Fotocòpia d’escàner 150 dpi, en paper normal, blanc i  negre o color A3

0,75 €

Imatges digitals de captura automàtica

0,15 €

Imatges digitals d’alta qualitat 

2,15 €

 

Preus públics per ús comercial de fons de l'arxiu

En el cas que la persona usuària destini les reproduccions a un ús comercial o lucratiu, ha d'abonar a la Biblioteca de Catalunya, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat. Això no obstant, si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària ha de sol·licita el permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets esmentats.

Fotografia, documentació textual i documentació gràfica

Ús editorial, exposicions i pàgines web

31,25 €

Produccions audiovisuals

46,85 €

Ús publicitari

156,05 €

A les entitats sense ànim de lucre se'ls aplicarà un descompte del 25% en les taxes per usos comercials.

Exempcions: els membres de l’IEC queden exempts de l’aplicació del preus per reproducció del material bibliogràfic per als seus treballs d’investigació.