Menú superior

Ets a: Inici / Serveis / Filmacions
Condicions de les filmacions i dels reportatges fotogràfics

S’ha de sol·licitar el permís a la Direcció de la Biblioteca de Catalunya (BC) a través del formulari Sol·licitud de reportatges gràfics i fotogràfics, filmacions i rodatges

Un cop autoritzat l’enregistrament per la Direcció, l’Àrea de Difusió de la BC respondrà al sol·licitant indicant-li la quantitat que ha d’abonar en compliment de les taxes legalment establertes  [Ordre CLT/80/2023, de 16 de març]

Pagament de taxes

La utilització de les instal·lacions de la Biblioteca de Catalunya per a la realització de reportatges fotogràfics i filmacions comporta l’abonament d'una taxa de 154,20 euros/hora. Per a enregistraments exclusivament sonors, la taxa és de 72,15 euros/hora. El pagament de les taxes s’haurà de realitzar com a mínim un dia abans de la utilització de les instal·lacions.

Horari

L'horari estipulat per a la realització dels reportatges a les sales de lectura és de 8:00 a 9:00h del matí, de dilluns a divendres. En altres espais de la BC, l’horari és de 8h a 14h. Els horaris especials estan subjectes a autorització prèvia per la Direcció de la BC i s’han de consultar a l’Àrea de Difusió (bncdifusio@bnc.cat).

Accés als espais i sessions fotogràfiques o rodatges

 • La BC autoritza aquestes reproduccions però no es fa responsable de l'ús que d'elles se'n pugui fer en contra dels drets d'autor protegits per la legislació vigent.
 • La BC dóna permís de reproducció només per a la finalitat que s’ha indicat en la sol·licitud.
 • La BC designarà sempre una persona del seu equip per assistir a les sessions de filmacions o de fotografies.

Les persones, entitats o empreses que sol·licitin permís per a la realització d’un reportatge a la BC es comprometen a:

 • Seleccionar i reservar prèviament els fons bibliogràfics que es vulguin filmar o fotografiar.
 • Tenir cura de les instal·lacions, del mobiliari i dels llibres de la BC i deixar-ho tot en el mateix estat que s’ha trobat.
 • Fer-se càrrec de les despeses que es derivin dels possibles desperfectes o danys en les instal·lacions, el mobiliari o els documents que guarda la BC.
 • Atenir-se al pla d’emergències de l’edifici, d’acord amb les instruccions donades pel personal de la BC.
 • No deixar residus ni deixalles en els espais utilitzats.
 • Incloure el nom de la institució en els crèdits de l’obra de la forma següent: Biblioteca de Catalunya.
 • Respectar la legislació en matèria de drets d’autor, responsabilitzant-se del pagament dels drets que pertoquin o de la sol·licitud dels permisos necessaris.
 • Lliurar a la BC una còpia del material produït on apareguin els espais de la BC o la connexió al vídeos o reportatges rodats, si són públics.