Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Catalogació / Publicacions tècniques / Conjunt dels elements de metadades del Dublin Core, Versió 1.1: Descripció de referència
Conjunt dels elements de metadades del Dublin Core, Versió 1.1: Descripció de referència

Títol:

Conjunt dels elements de metadades del Dublin Core, Versió 1.1:  Descripció de referència

Contribuïdor (traducció)

Biblioteca de Catalunya

Data d'edició:

2001-05-02

Invalida:

http://dublincore.org/documents/1998/09/dces/

Invalidat Per:

No s'aplica

Identificador:

http://www.bnc.cat/eng/Professionals/Cataloging/Technical-publications/Conjunt-dels-elements-de-metadades-del-Dublin-Core-Versio-1.1-Descripcio-de-referencia

Substitueix:

No  s'aplica

Substituït Per:

No s'aplica

Última versió:

http://dublincore.org/documents/dces/

Traduccions:

http://dublincore.org/resources/translations/

Estatus del Document:

Traducció catalana d'un document de treball del DCMI.

Descripció del Document:                                        

Aquest document és la descripció de referència, versió 1.1 del Conjunt dels elements de metadades del Dublin Core. Aquest  document substitueix el Dublin Core Metadata Element Set, versió 1.0 [version 1.0].
Per a més  informació sobre seminaris, reports, documents dels grups de treball, projectes i nous desenvolupaments referents al Dublin Core Metadata Element, vegeu la  pàgina inicial del Dublin Core Metadata Element http://dublincore.org).

Introducció

Aquest document resumeix les definicions actualitzades dels elements de metadades del Dublin Core respecte a les definides originalment a [RFC2413]. Aquestes definicions seran conegudes oficialment com la Versió 1.1.

Les definicions utilitzen un estàndard formal per a la descripció dels elements de metadades. Aquesta formalització ajuda a millorar la coherència amb d'altres comunitats de metadades i augmenta la claredat, l'abast i la coherència interna de les definicions dels elements de metadades del Dublin Core.

Cada element del Dublin Core es defineix utilitzant un conjunt de deu atributs de l'estàndard ISO/IEC 11179 per a la descripció de les dades. Aquests atributs inclouen:

  • Nom – Etiqueta assignada a l'element
  • Identificador – Identificador unívoc assignat a l'element
  • Versió – Versió de l'element
  • Registrament d'autoritat – L'entitat autoritzada per a  registrar l'element
  • Llengua – Llengua en què s'especifica l'element
  • Definició – Menció que representa clarament el concepte i la natura essencial de l'element
  • Obligatorietat – Indica si l'element ha d'estar sempre present o només de vegades (conté un valor)
  • Tipus de dades – Indica la tipologia de l'element que pot  ser representat en el valor de l'element mateix
  • Ocurrència màxima – Indica el límit de repetibilitat de l'element
  • Comentari – Remarca que fa referència a l'aplicació de l'element

Afortunadament, sis d'aquests deu atributs esmentats són comuns a tots els elements del Dublin Core. Són els següents amb els seus valors respectius:

Versió:

1.1

Registrament d'autoritat

Dublin Core Metadata Initiative

Llengua:

en

Obligatorietat:

Opcional

Tipus de dades:

Seqüència de caràcters

Ocurrència màxima:

Il·limitada

  
Els atributs anteriors no es repetiran a les definicions següents, perquè representen part de les definicions dels elements formals.

Les definicions que es donen aquí inclouen tant la forma conceptual com la representativa dels elements del Dublin Core. L'atribut Definició captura el concepte semàntic, i els atributs Tipus de dades i Comentari capturen la representació de les dades.

Cada definició del Dublin Core fa referència al recurs que es descriu. Un  recurs es defineix a [RFC2396]  com "quelcom que té identitat". En el cas de les metadades del Dublin Core, un recurs és normalment un recurs informatiu o un servei, però es pot aplicar en un  sentit més ampli.

 

Element: Títol

Nom:

Títol

Identificador:

Title

Definició:

Nom donat al recurs.

Comentari:

Normalment, el Títol és un nom pel qual es coneix formalment el recurs.

Element: Creador

Nom:

Creador

Identificador:

Creator

Definició:

Entitat que té la responsabilitat principal de la creació del contingut del recurs.

Comentari:

Els exemples de Creador inclouen una persona, una organització o un servei.

Normalment, el nom d'un Creador s'ha d'utilitzar per a indicar l'entitat.

Element: Matèries

Nom:

Matèries i Paraules clau

Identificador:

Subject

Definició:

El tema del contingut del recurs.

Comentari:

Normalment, les Matèries s'expressen amb paraules clau o frases clau o codis de classificació que descriuen el tema del recurs.

Es recomana la bona pràctica de seleccionar un valor d'un vocabulari controlat o d'un esquema de classificació formal.

Element: Descripció

Nom:

Descripció

Identificador:

Description

Definició:

Explicació del contingut del recurs.

Comentari:

La Descripció pot incloure un resum, un sumari, una referència a la representació gràfica del contingut o un text lliure del contingut, tot i que no hi està limitada.

Element: Editor

Nom:

Editor

Identificador:

Publisher

Definició:

Entitat responsable de fer el recurs disponible.

Comentari:

Els exemples d'Editor inclouen una persona, una organització o un servei.
Normalment, el nom d'un Editor s'utilitza per a indicar l'entitat mateixa.

Element: Contribuïdor

Nom:

Contribuïdor

Identificador:

Contributor

Definició:

Entitat responsable de fer contribucions al contingut del recurs.

Comentari:

Els exemples de Contribuïdor inclouen una persona, una organització o un  servei.
Normalment, el nom d'un Contribuïdor s'utilitza per a indicar l'entitat  mateixa.

Element: Data

Nom:

Data

Identificador:

Date

Definició:

Data associada a un esdeveniment del cicle de vida del recurs.

Comentari:

Normalment, la Data s'associa a la creació o disponibilitat del recurs. Es recomana la bona pràctica d'utilitzar el perfil d'ISO 8601 [W3CDTF], que segueix la forma AAAA-MM-DD, per a la codificació del valor de la data.

Element: Tipus de recurs

Nom:

Tipus de recurs

Identificador:

Type

Definició:

Naturalesa o gènere del contingut del recurs.

Comentari:

Tipus inclou termes que descriuen categories, funcions i gèneres generals per al contingut, o nivells d'agregació. Es recomana la bona pràctica de seleccionar un valor d'un vocabulari controlat (per exemple, la llista de treball del Dublin Core Types [DCT1]). Per a descriure una manifestació física o digital del recurs s'utilitza l'element  FORMAT.

Element: Format

Nom:

Format

Identificador:

Format

Definició:

Manifestació física o digital del recurs

Comentari:

Normalment, el Format pot incloure el tipus de suport o dimensions del recurs. El Format es pot utilitzar per determinar el programari, el maquinari o qualsevol altre equipament necessari per a la visualització del recurs o per a  fer-lo funcionar. Exemples de dimensions inclouen la mida i la durada. Es recomana la bona pràctica de seleccionar un valor d'un vocabulari controlat (per exemple, la llista d'Internet Media Types [MIME] que defineix els formats de suports electrònics.

Element: Identificador

Nom:

Identificador del recurs

Identificador:

Identifier

Definició:

Referència unívoca al recurs en un context donat.

Comentari:

Es recomana la bona pràctica d'identificar el recurs per mitjà d'una seqüència o un número d'acord a un sistema d'identificació formal.

Els exemples de sistemes d'identificació formal inclouen l’URI (Uniform  Resource Identifier) (inclòs l’URL (Uniform Resource Locator), el DOI (Digital Object Identifier) i l’ISBN (International Standard Book Number).

Element: Font

Nom:

Font

Identificador:

Source

Definició:

Referència a un recurs del qual se'n deriva el recurs present.

Comentari:

El recurs present pot derivar del recurs font en la seva totalitat o en part. Es recomana la bona pràctica de fer referència al recurs per mitjà d'una seqüència o número d'acord a un sistema d'identificació formal.

Element: Llengua

Nom:

Llengua

Identificador:

Language

Definició:

Llengua del contingut intel·lectual del recurs

Comentari:

Per als valors de l'element Llengua es recomana el que és defint a RFC 1766  [RFC1766] on s'inclou un codi  de llengua de dos caràcters (derivat de l'estàndard ISO 639 [ISO639]), seguit  opcionalment d'un codi de país de dos caràcters (derivat de l'estàndard ISO 3166  [ISO3166]). Per  exemple, "en" per a l'anglès, "fr" per al francès, "ca" per al català o "en-uk" per a l’anglès del Regne Unit.

Element: Relació

Nom:

Relació

Identificador:

Relation

Definició:

Referència al recurs relacionat.

Comentari:

Es recomana la bona pràctica de fer referència al recurs per mitjà d'una seqüència o número d'acord a un sistema d'identificació formal.

Element: Cobertura

Nom:

Cobertura

Identificador:

Coverage

Definició:

Extensió o abast del contingut del recurs.

Comentari:

Normalment, la Cobertura inclou la localització espacial (el nom d'un lloc o les coordenades geogràfiques), el període de temps (el nom d'un període, una  data o un interval de dates) o una jurisdicció (com ara el nom d'una entitat administrativa).

Es recomana la bona pràctica de seleccionar un valor d'un vocabulari controlat (per exemple, el Thesaurus of Geographic Names [TGN]) i, quan sigui  possible, utilitzar els noms de lloc o períodes de temps preferentment als  identificadors numèrics com ara sèries de coordenades o intervals de temps.

Element: Drets

Nom:

Gestió dels drets

Identificador:

Rights

Definició:

Informació dels drets exercits sobre el recurs

Comentari:

Normalment, l'element Drets inclou una indicació de gestió dels drets sobre el recurs o una referència a un servei que proporciona aquesta informació. La  informació sobre els drets sovint comprèn els drets de propietat intel·lectual  Intellectual Property Rights (IPR), Copyright i altres drets sobre la propietat.

Si l’element Rights és absent, no es poden fer assumpcions sobre l'estatus d'aquests i d'altres drets amb respecte al recurs.

 

Referències

[DCT1] Type Vocabulary.
<http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/>

[ISO11179] ISO 11179 - Specification and Standardization of Data Elements,  Parts 1-6.
<http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html>

[ISO639] ISO 639 - Codes for the representation of names of languages.
<http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html>

[ISO3166] ISO 3166 - Codes for the representation of names of  countries.
<http://www.oasis-open.org/cover/country3166.html>

[MIME] Internet Media Types.
<http://www.iana.org/assignments/media-types/>

[RFC1766] Tags for the Identification of Languages, Internet RFC 1766.
<http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt>

[RFC2396] Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, Internet RFC  2396.
<http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt>

[RFC2413] Dublin Core Metadata for Resource  Discovery. Internet RFC 2413.
<http://www.ietf.org/rfc/rfc2413.txt>

[TGN] Getty Thesaurus of Geographic Names.
<http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html>

[W3CDTF] Date and Time Formats, W3C Note.
<http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime>

 

Document traduït per Ida Conesa de l’Oficina MARC de la BC i consensuat pel  grup de treball coordinat pel SNB: Lluís Anglada del Consorci de Biblioteques  Universitàries de Catalunya, Marc Boldú de la Universitat Pompeu Fabra, Ida  Conesa de la Biblioteca de Catalunya, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Cristóbal  Urbano i Miquel Térmens de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la  Universitat de Barcelona.
Copyright de la traducció catalana: Biblioteca de  Catalunya, 2001
DL B-27613-2001
 

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2002
DL B-46201-2002