Del 28 de febrer al 28 d'abril de 2017

Sala d'exposicions

HORARI:

De dimarts a divendres, d’11 h a 15 h i de 17 h a 20 h

Dissabtes de 10 h a 14 h

 

 

Revistes il·lustrades, satíriques, polítiques, eclèctiques,càustiques, xafarderes, festives, de bon geni i millorhumor, gastant ínfules de literàries des del 1841 fins al 1939

Dos-cents anys més tard de l’aparició de la primera Gazeta escrita en català (1641), sorgia la primera revista humorística en la nostra llengua, Lo Pare Arcàngel (1841). D’aquesta efemèride, l’any 2016 se n’han complert 175, motiu pel qual ens proposem d’homenatjar les revistes humorístiques catalanes que es van publicar fins a la Guerra Civil, atès que fins a aquesta època van ser el tipus de mitjà més utilitzat per interpretar els esdeveniments polítics i socials.