Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Catalogació / Publicacions tècniques / Utilitzar el Dublin Core / Guia de l’usuari/Creació de metadades
Guia de l’usuari/Creació de metadades

  • Contribuïdor: Stefanie Ruhle
  • Contribuïdor: Tom Baker
  • Contribuïdor: Pete Johnston

Guia de l’usuari | Publicació de metadades

Contingut

1 Sobre els exemples

2 Títols

2.1 Títol [Title]

2.2 Alternatiu [Alternative]

2.3 Pautes per a la creació del contingut de títol

3 Relacions entre Recurs i Agents

3.1 Utlització de les propietats d’agent en el Dublin Core

3.2 Contribuïdor [Contributor]

3.3 Creador [Creator]

3.4 Editor [Publisher]

3.5 Propietari dels drets [RightsHolder]

3.6 Pautes per a la creació del contingut per als agents

4 Tipus [Type]

4.1 Pautes per a la creació del contingut de tipus

5 Format [Format]

5.1 Pautes per a la creació del contingut de format

6 Extensió [Extent]

6.1 Pautes per a la creació del contingut d’extensió

7 Suport

7.1 Pautes per a la creació del contingut del of suport físic

8 Llengua [Language]

8.1 Pautes per a la creació del contingut de llengua

9 Identificadors

9.1 Identificador [Identifier]

9.2 CitacióBibliogràfica [BibliographicCitation]

9.3 Pautes per a la creació del contingut d’identificador

10 Descripcions

10.1 Descripció [Description]

10.2 Resum [Abstract]

10.3 TaulaDeContingut [TableOfContent]

10.4 Pautes per a la creació de descripcions

11 Matèria [Subject]

11.1 Pautes per a la creació de la matèria d’un recurs

12 Cobertura

12.1 Cobertura [Coverage]

12.2 Temporal [Temporal]

12.3 Espacial [Spatial]

12.4 Pautes per descriure les característiques espacials o temporals de cobertura d’un recurs

13 Dates

13.1 Data [Date]

13.2 Creat [Created]

13.3 Publicat [Issued]

13.4 Disponible [Available]

13.5 Modificat [Modified]

13.6 Vàlid [Valid]

13.7 DataDeCopyright [DateCopyrighted]

13.8 DataDeTramesa [DateSubmitted]

13.9 DataDeAcceptat [DateAccepted]

13.10 Pautes per a la creació del contingut de les dates

14 Font i Relacions

14.1 Relació [Relation]

14.2 Font [Source]

14.3 ÉsPartDe  [IsPartOf]

14.4 TéPart  [HasPart]

14.5 ÉsUnaVersióDe  [IsVersionOf]

14.6 TéUnaVersió  [HasVersion]

14.7 ÉsUnFormat De  [IsFormatOf]

14.8 TéUnFormat  [HasFormat]

14.9 Substitueix [Replaces]

14.10 SubstituïtPer  [IsReplacedBy]

14.11 Requereix  [Requires]

14.12 RequeritPer [IsRequiredBy]

14.13 FaReferència  [References]

14.14 ReferenciatPer  [IsReferencedBy]

14.15 ÉsConformeA  [ConformsTo]

14.16 Pautes per a la creació del contingut de relacions i font

15 Drets

15.1 Drets [Rights]

15.2 Drets d’accés [AccessRights]

15.3 Llicència [License]

15.4 Pautes per a la creació del contingut de drets

16 Propietats especials per a la descripció de material didàctic

16.1 Destinataris [Audience]

16.2 Mediador  [Mediator]

16.3 Nivell educatiu  [EducationLevel]

16.4 Mètode instructiu  [InsctructionalMethod]

16.5 Pautes per a la creació del contingut  de propietats que descriuen material didàctic

17 Propietats especials per a la descripció de col·leccions

17.1 Mètode de creixement  [AccrualMethod]

17.2 Periodicitat de creixement  [AccrualPeriodicity]

17.3 Política de creixement  [AccrualPolicy]

17.4 Pautes per a la creació del contingut de propietats que descriuen reculls

18 Procedència [Provenance]

18.1 Pautes per a la creació del contingut de procedència

Com crear contingut per a les metadades del DCMI

Sobre els exemples

Els exemples es presenten en taules. Per interpretar aquestes taules cal tenir en compte que:

  • les files grogues representen les mencions que descriuen els recursos,
  • les  files grises representen les mencions que descriuen un recurs que és el valor d’una altra menció, però que no és descrit per un altre recurs,
  • les seqüències en negreta representen les propietats,
  • les seqüències en cursiva representen els valors,
  • les seqüències en blau representen els valors que enllacen els registres.

exemple (vegeu l’explicació de turtle) 

Títols

Títol [Title]

Títol és una propietat que fa referència al nom o noms amb què un recurs és conegut formalment.

Alternatiu [Alternative]

Alternatiu és una propietat que fa referència a un nom o noms usats com a substitut o alternatiu del títol formal. Són títols secundaris, abreviacions, traduccions d’un títol, etc.

Pautes per a la creació del contingut de títol

Per al títol s’utilitza el nom donat al recurs.

title

Alvar Aalto Chair No. 66

com a dades enllaçades

En la majoria de bases de dades el títol és un dels criteris principals per identificar els resultats de la cerca. Per tant, si no hi ha títol formal com a nom, se n’ha de formular un d’adequat.

title

Data from a survey about the usage of metadata

com a dades enllaçades

Si hi ha més d’un títol formal com a nom, s’ha de repetir la propietat títol

title

Autumn Leaves

title

The Dead Leaves

com a dades enllaçades

o usar la propietat alternatiu.

Habitualment alternatiu s’utilitza per als títols secundaris,

title

Passion for Pulses

alternative

A Feast of Beans, Peas and Lentils from Around the World

com a dades enllaçades

o per a les abreviacions.

title

American Meteorological Association Newsletter

alternative

AMA Newsletter

com a dades enllaçades

Si el títol com a nom s’expressa en diferents llengües, s’han d’usar les etiquetes de llengua.

title

La Joconde

fre

title

Mona Lisa

eng

title

La Gioconda

ita

com a dades enllaçades

s’aplica el mateix per a alternatiu

title

EU Stability Programm of Belgium

eng

alternative

Council Opinion on the Updated Stability Programm of Belgium 2009 - 2010

eng

alternative

Stellungnahme des Rates zum aktualisierten Stabilitätsprogramm Belgiens für 2009 - 2012

ger

com a dades enllaçades

Es recomana descriure els títols amb text sense format (com s’ha fet en els exemples anteriors). Però, de vegades, és necessari crear una relació entre el recurs descrit i una descripció més detallada del títol.

S’ha d’aplicar això per fer referència a un títol amb diferents transliteracions,

title

   
 

in greek

Οιδίπους Τύραννος

 

in latin

Oidipous Tyrannos

com a dades enllaçades

o fer referència a una autoritat de títol.

title

Nibelungenlied Handschrift B

title

nibelungenlied

 

title

Nibelungenlied Handschrift C

title

nibelungenlied

 

identifier

nibelungenlied

label

Der Nibelunge Not

alternative label

Nibelungenlied

alternative label

Nibelungenklage

alternative label

Nibelungensage

description

The Nibelungenlied exists of 39 aventiuren created between 1180 and 1210

com a dades enllaçades

Relacions entre Recurs i Agents [Agent]

Ús de les propietats d’agent en Dublin Core

Persones, organitzacions i serveis poden estar relacionats amb els recursos de maneres diferents. El DCMI defineix només les propietats més comunes per descriure la relació entre recursos i agents. Per tant, quan calgui s’han d’utilitzar altres vocabularis per descriure aquestes relacions de manera més detallada. En aquests casos, es recomana l’ús de codis marcrelator (codis de relació). El seu ús es descriu a:

Contribuïdor [Contributor]

La propietat contribuïdor representa una relació entre el recurs i una persona, una organització, o un servei que fan una contribució en el recurs.

Creador [Creator]

La propietat creador representa una relació entre el recurs i una persona, una organització, o un servei responsable principalment de fer el contingut d’un recurs.

Editor [Publisher]

La propietat editor representa una relació entre el recurs i una persona, una organització, o un servei responsables de fer disponible el recurs i proporcionar-ne accés.

Propietari dels drets [RightsHolder]

Aquesta propietat representa una relació entre el recurs i una persona o una organització propietaris o gestors dels drets sobre el recurs.

Pautes per a la creació del contingut d’agent s

Si se sap que hi ha un URI que representa una persona o organització, s’ha d’utilitzar. Per a més informació, s’ha de tractar la persona o organització com un recurs.

Exemple d’organització:

rights holder

gnd

39454-3

 

name

Bundesarchiv Koblenz

 

homepage

http://www.bundesarchiv.de/index.html.de

com a dades enllaçades

Exemple de persona:

contributor

gnd

135066719

 

family name

Elliott

 

given name

Missy

 

nick name

Missy E

com a dades enllaçades

Tot i l’existència d’un URI, els noms personals s’han d’agrupar en cognom (nom de família) com a una part del nom i el nom de pila (nom de fonts) com l’altra part.

Els noms de persona s’han de tractar com qualsevol altre recurs,

creator

   
 

family name

Shakespeare

 

given name

William

com a dades enllaçades

o es poden dividir aquests noms per una coma.

creator

Shakespeare, William

com a dades enllaçades

Quan hi ha dubtes sobre el nom de família i el nom de pila, es dóna el nom tal com apareix.

contributor

Snoop Dogg

com a dades enllaçades

Si hi ha més d’un contribuïdor/creador/editor/propietariDelsDrets, s’ha de llistar cada un separadament,

com qualsevol altre recurs,

publisher

gnd

2125990-2

 

name

Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka

 

homepage

http://www.rsl.ru/

publisher

   
 

name

Knižnaja Palata

com a dades enllaçades

o com a text sense format.

creator

Hubble Telescope

publisher

University of Nowhere

publisher

All Your Data Inc.

com a dades enllaçades

Tipus [Type]

La propietat tipus fa referència a una descripció de la naturalesa o gènere del contingut del recurs (per exemple,una categoria estilística, una funció o un nivell d’agrupament). Per descriure la manifestació física o digital, s’utilitza format.

Pautes per a la creació del contingut de tipus

Es recomana seleccionar un valor d’un vocabulari controlat (per exemple, DCMI Type Vocabulary ).

type

dctype

 
   

Still Image

com a dades enllaçades

Però també es pot utilitzar el text sense format.

type

Conference

com a dades enllaçades

Si no existeix cap vocabulari controlat, es pot crear un domini específic.

type

conference

identifier

conference

 

label

Conference

eng

label

Tagung

ger

label

съезд

rus

com a dades enllaçades

Si el recurs es compon de múltiples components de diferents tipus, la propietat s’ha de repetir.

type

dctype

 
   

Interactive Resource

type

dctype

 
   

Text

com a dades enllaçades

Diferents comunitats utilitzen diferents tipus de vocabularis. Per assegurar la interoperabilitat es poden usar termes de diferents vocabularis alhora, per exemple un tipus obtingut de DCMI Type vocabulary a més d’un terme no controlat o d’un tipus de domini específic.

type

   
   

PC Game

type

dctype

 
   

Software

com a dades enllaçades

Format [Format]

La propietat format fa referència al format del fitxer, el suport físic (per exemple, el suport d’emmagatzematge), o les dimensions (la mida o la durada) d’un recurs. La informació pot ser rellevant per a l’equipament necessari per visualitzar o operar un recurs (per exemple, si el recurs descrit té un format pdf, cal tenir un lector de pdf per usar-lo). Per especificar les diferents categories de format s’ha d’utilitzar l’extensió i/o suport. Per donar la naturalesa o gènere del contingut s’utilitza Tipus.

Pautes per a la creació del contingut de Format

Per a la descripció del format del fitxer es recomana usar un vocabulari controlat, per exemple, la llista de Internet Media Types (MIME).

format

mime

jpeg

com a dades enllaçades

Es poden repetir les propietats quan hi ha més d’un tipus de valor.

format

mime

jpeg

format

 

40 x 512 pixels

com a dades enllaçades

Extensió [Extent]

Aquesta propietat fa referència a la mida (per exemple, bytes, pàgines, polzades, etc.) o durada (per exemple, hores, minuts, dies, etc.) d’un recurs.

Pautes per a la creació del contingut d’Extensió

Generalment el valor usat per a la descripció de l’extensió consisteix en un valor numèric i una llegenda per especificar-lo. Es pot utilitzar una seqüència de text per presentar-lo.

extent

 
 

21 minutes

com a dades enllaçades

o usar valors controlats per a les llegendes.

extent

   
 

minutes

21

com a dades enllaçades

Suport [Suport]

Aquesta propietat fa referència al suport físic del recurs i només es pot utilitzar si el recurs és de naturalesa física (per exemple, una pintura, una escultura, etc.)

Pautes per a la creació del contingut de suport

Cal assenyalar que els tipus de suport no han de ser usats amb la propietat suport perquè suport descriu només objectes físics.

Es recomana utilitzar un vocabulari controlat. Si no existeix un vocabulari controlat formal, s’ha de tractar el tipus de suport com un recurs.

medium

 
 

oil on wood

 

oil

 

wood

com a dades enllaçades

Llengua [Language]

Aquestes propietats fan referència a la llengua del contingut intel·lectual del recurs.

Pautes per a la creació del contingut de llengua

Per a la identificació de les llengües cal seguir RFC 4646. Una bona pràctica és seleccionar un valor de les etiquetes de llengua de tres lletres d’ISO 639 (per exemple, http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp ).

title

A great deliverance

 

language

ISO 639-3

eng

com a dades enllaçades

o

title

A great deliverance

 

language

   
 

RFC 4646

eng

com a dades enllaçades

Si el contingut està en més d’una llengua, la propietat s’ha de repetir.

title

Charlie Wilson's War

 

language

ISO 639-3

eng

language

ISO 639-3

hun

language

ISO 639-3

tur

com a dades enllaçades

Però si cada versió en una llengua té el seu propi identificador, han de ser tractats com a recursos individuals.

Vídeo1

title

Medieval helpdesk with English subtitles

 

identifier

http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ&feature=player_embedded

 

isVersionOf

Video2

 

language

ISO 639-3

nor

language

ISO 639-3

eng

Vídeo2

title

Book help (better verson)

 

identifier

http://www.youtube.com/watch?v=UOorZQLsmuA&feature=related

 

isVersionOf

Video1

 

language

ISO 639-3

nor

com a dades enllaçades

També es pot utilitzar el text sense format

title

The Power of Orange Knickers

language

English

com a dades enllaçades

o crear un voacabulari de llengua propi.

title

The Power of Orange Knickers

language

english

identifier

english

label

English

ISO 639-1

en

ISO 639-3

eng

com a dades enllaçades

Identificadors

Identificador [Identifier]

Un identificador és una referència unívoca a un recurs. Exemples de sistemes d’identificació formal inclouen l’URI (Uniform Resource Identifier ), incloent-hi URL (Uniform Resource Locator ), DOI (Digital Object Identifier ), o l'ISBN (International Standard Book Number).

CitacióBibliogràfica [BibliographicCitation]

  • dcterms:bibliographicCitation

CitacióBIbliiogràfica és una referència bibliogràfica d’un recurs que identifica el recurs pels detalls bibliogràfics. Generalment el recurs descrit és el fill en una relació pare/fill en què la CitacióBibliogràfica no descriu la relació sinó la localització del recurs descrit dins el recurs pare (per exemple, la citació bibliogràfica d’un article consisteix en el nom d’una revista així com el volum, el número i fins i tot les pàgines). Per a la descripció de les relacions pare/fill vegeu téPart [hasPart] o ésPartDe [isPartOf]. La CitacióBibliogràfica només pot ser usada per descriure recursos com llibres, articles o altres recursos documentals.

Pautes per a la creació del contingut d’identificador

Una bona pràctica és declarar el sistema d’identificació del qual s’obté l’identificador seleccionat.

title

What's a URI and why does it matter?

 

identifier

http://www.ltg.ed.ac.uk/~ht/WhatAreURIs/

URI

com a dades enllaçades

Els identificadors s’han de seleccionar entre els sistemes formals d’identificació com l’anterior, però també poden ser identificadors locals si se’n fa una declaració correcta.

title

Small and medium sized companies in Kathmandu

 

identifier

03KTM147

local ID

com a dades enllaçades

Cal assenyalar que l’identifiacdor de la descripció d’un recurs (per exemple, del registre de metadades) no és el mateix que l’identificador del recurs.

metadata record

   

created

2010

W3CDTF

identifier

013234098

database ID

my Video

   

title

Medieval helpdesk with English subtitles

 

created

2007

W3CDTF

identifier

http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ&feature=player_embedded

URI

com a dades enllaçades

Si no hi ha cap identificador obtingut d’un sistema d’identificació formal, l’identificador es pot generar amb una citació bibliogràfica. La citació bibliogràfica pot ser creada com una citació d’un text.

title

Prototyping Digital Library Technologies in zetoc

bibliographicCitation

Lecture Notes in Computer Science 2458, 309-323 (2002)

com a dades enllaçades

o com citacions llegibles per màquina.

title

Prototyping Digital Library Technologies in zetoc

bibliographicCitation

&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Lecture Notes in Computer Science&rft.volume=2458&rft.spage=309"^^info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx

com a dades enllaçades

també es pot estructurar la informació bibliogràfica.

title

My first article about metadata

 

identifier

   
 

journal title

My Favorite Journal

 

volume

3

 

issue

2

 

start page

14

 

date

2010

com a dades enllaçades

Per a informació addicional sobre la citacióBibliogràfica vegeu "Guidelines for Encoding Bibliographic Citation Information in Dublin Core Metadata" .

Descripcions

Descripció [Description]

Aquesta propietat fa referència a la descripció del contingut d’un recurs. La descripció és una font potencialment rica de termes indexables i ajuda els usuaris en la selecció d’un recurs apropiat. Per a afinar el caràcter d’una descripció s’ultilitza resum o taulaDeContingut.

Resum [Abstract]

Aquesta propietat s’utilitza quan la descripció d’un recurs és un resum formal.

TaulaDeContingut [TableOfContent]

Aquesta propietat s’utilitza quan la descripció d’un recurs és una llista estructurada del contingut d’un recurs.

Pautes per a la creació de descripcions

Una descripció pot ser un compte de text lliure,

title

Bugs from New Zealand

description

A box of ten bugs collected in New Zealand between 1845 and 1846

com a dades enllaçades

un resum,

title

The Foundations of Programm Verification

abstract

This revised edition provides a precise mathematical background to several program verification techniques. It concentrates on those verification methods that have now become classic, such as the inductive assertions method of Floyd, the axiomatic method of Hoare, and Scott's fixpoint induction. The aim of the book is to present these different verification methods in a simple setting and to explain their mathematical background. In particular the problems of correctness and completeness of the different methods are discussed in some detail and many helpful examples are included.

com a dades enllaçades

una taula de contingut,

title

Remains of Claire Klawitter

table of content

Diary 1822 - 1824 -- 20 pictures of Indian farmers -- 5 letters to Rudi Ratlos -- 1 map of North India

com a dades enllaçades

o una referència a una descripció.

title

Thriller

description

http://en.wikipedia.org/wiki/Thriller_(album)

com a dades enllaçades

Es pot donar informació sobre la descripció a la qual es fa referència.

title

Coriandrum sativum

 

description

http://en.wikipedia.org/wiki/Coriander

 
 

title

Coriander

 

contributor

Wikipedia

com a dades enllaçades

Si hi ha descripcions en diferents llengües, la propietat s’ha de repetir en etiquetes de llengua.

title

Delvig and Kjuchelbeker

 

abstract

The book is a collection of works of two poets - contemporaries and friends of Pushkin - A. A. Delvig and V. K. Kjuchelbeker. It includes poems and prosa by Kjuchelbeker, parts of his diary, the poem Jurij and Xenia and reviews by Delvig. The attachment presents some retrospections to Delvig and Kjuchelbeker. A detailed biographic description tells us something about the life of the poets.

eng

abstract

Сборник впервые обединяет произведения двух поетов - современиков и друзей Пушкина - А. А. Дельвига и В. К. Кюхельбекера. Наряду со стихотворениями в книгу вклучены проза Кюхельбекера, фрагменты из его дневника, поема "Юрий и Ксения", а также рецензии Дельвига. В "Приложении" печатаются воспоминания о Дельвиге и Кюхельбекерею. Подробные биографические очерки рассказывают о жизненном пути поэтов.

rus

com a dades enllaçades

Matèries [Subject]

La propietat matèria representa una relació entre un recurs i un altre que és un tema del primer recurs i descriu el contingut intel·lectual del primer recurs. Si el tema del recurs té un caràcter espacial o temporal, s’utilitza cobertura, espacial o temporal.

Pautes per descriure la matèria d’un recurs

Per expressar el tema d’un recurs es recomana l’ús d’un URI que representi un altre recurs que descrigui aquesta matèria,

title

Inviato alla Biennale : Venezia, 1949 - 2009

 

subject

http://www.labiennale.org/en/Home.html

 
 

title

La Biennale di Venezia

com a dades enllaçades

o un URI que representi el valor d’un vocabulari controlat,

title

My Winter Wonderland

 

subject

http://id.loc.gov/authorities/sh88004323#concept

 
 

label

Cross-country skiing--Skating

com a dades enllaçades

  • com són les entrades dels sistemes de classificació (per exemple, la Dewey Decimal Classification, o la taxonomia de Linné, etc.)

title

Transports in Kazakhstan 2000 - 2010

subject

W03_7

subject

G06_3

label

W03.7

name

Freight Transport

broader

W03

narrower

W03.72

narrower

W03.75

label

G06_3

name

Kazakhstan

broader

G06

narrower

G06_31

narrower

G06_35

com a dades enllaçades

També es pot utilitzar el text sense format. Però si cal més d’una entrada per descriure el contingut, s’ha de repetir la propietat.

title

How to get an aircraft

subject

aircraft

subject

leasing

com a dades enllaçades

Si es vol utilitzar una paraula clau o una frase clau en diferents llengües, s’han d’utilitzar etiquetes de llengua.

title

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

subject

   
 

Rzeczpospolita Polska

pol

 

Republic of Poland

eng

com a dades enllaçades

Si la matèria és una persona o una organització s’han d’utilitzar autoritats formals de nom (per exemple obtingudes dels encapçalaments de la Library of Congress Name Authority [1] , o obtingudes del Virtuell International Authority File [2] ).

title

Candle in the wind

 

subject

gnd

118583549

 

family name

Monroe

 

given name

Marilyn

 

born

1926

 

died

1962

com a dades enllaçades

Cobertura

Cobertura [Coverage]

La propietat cobertura descriu una relació entre un recurs i un altre recurs que representa l’extensió o abast del contingut del primer recurs. Inclou les localitzacions espacials (un nom de lloc o coordenades geogràfiques), períodes temporals (una etiqueta de període, una data o un grup de dates), o les jurisdiccions (estats, províncies, o altres ens administratius). Si es vol fer una distinció entre el caràcter temporal o espacial del contingut, s’ha d’usar temporal o espacial.

Temporal [Temporal]

Aquesta propietat descriu la relació entre un recurs i un altre recurs que representa característiques temporals del contingut intel·lectual del primer recurs expressades per etiquetes de període o codificació de dates. Si es vol descriure la data del cicle vital d’un recurs, s’han d’usar les propietats de data.

Espacial [Spatial]

Aquesta propietat descriu la relació entre un recurs i un altre recurs que representa les característiques espacials del contingut intel·lectual del primer recurs expressades per noms geogràfics, latitud/longitud, o altres referències geogràfiques establertes.

Pautes per descriure la cobertura, de caràcter espacial o temporal d’un recurs

Per descriure les característiques temporals d’un recurs,

es pot utilitzar el text sense format,

title

Transports in Kazakhstan 2000 - 2010

coverage

2000 - 2010

com a dades enllaçades

o es pot estructurar l’entrada usant dates,

title

Transports in Kazakhstan 2000 - 2010

   

temporal

     
 

start

2000

W3CDTF

 

end

2010

W3CDTF

com a dades enllaçades

o etiquetes de període.

title

Analysis of rocks collected in Perth

 

temporal

   
 

start

Cambrian period

 

scheme

Geological timescale

 

name

Phanerozoic Eon

com a dades enllaçades

Hi ha més informació sobre codificació de característiques temporals en el DCMI Period Encoding Scheme.

Per descriure el caràcter espacial d’un recurs, es pot usar el text sense format,

title

Analysis of rocks collected in Perth

coverage

Perth, W. A.

com a dades enllaçades

o expressar-ho amb referències geogràfiques,

title

Analysis of rocks collected in Perth

 

spatial

   
 

east

115.85717

 

north

-31.95301

 

name

Perth, W. A.

com a dades enllaçades

o fer-ne referència amb una codificació formal

title

The growth of trees in the suptropical highlands

 

spatial

   
 

label

Cwb

 

source

Köppen-Geiger Climate Classification

 

main Climates

warm temperate

 

precipitation

winter dry

 

temperature

warmest month averaging below 22°C

com a dades enllaçades

Hi ha més informació sobre característiques espacials en el DCMI Box Encoding Scheme i el DCMI Point Encoding Scheme.

Dates

Data [Date]

La propietat data fa referència a una descripció de dates o grups de dates del cicle vital d’un recurs i va associada habitualment a la creació o disponibilitat d’un recurs. Si cal fer la distinció entre grups de dates, s’han d’utilitzar les subpropietats següents. Si una data descriu el contingut d’un recurs s’han d’utilitzar les propietats cobertura o temporal.

Creat [Created]

Aquesta propietat fa referència a una descripció de la data o grup de dates de la creació d’un recurs. D’acord amb el principi de “un a un”, la data ha de ser  la de creació del recurs que es descriu i no la data de creació d’un altre recurs del qual se’n deriva el recurs descrit (per exemple, una versió anterior o un recurs superior). Un recurs només es crea una vegada, qualsevol altra data de creació pertany a un altre recurs que ha de ser descrit pròpiament.

Publicat [Issued]

Aquesta propietat fa referència a la data de la publicació formal d’un recurs. Un recurs només es publica una vegada, les altres publicacions pertanyen a un altre recurs que ha de ser descrit pròpiament. Si la publicació d’un recurs no és formal, s’ha d’utilitzar la propietat “disponible”.

Disponible [Available]

Aquesta propietat fa referència a la descripció de la data en què un recurs esdevingué o esdevindrà disponible. Un recurs només esdevé disponible una sola vegada, les altres disponibilitats pertanyen a un altre recurs que ha de ser descrit pròpiament. Si la disponibilitat d’un recurs comença amb la publicació formal, s’ha d’utilitzar “publicat”.

Modificat [Modified]

Aquesta propietat fa referència a la data en què un recurs va ser canviat. Es poden anotar cada una de les dates en què va ser modificat repetint la propietat o bé es pot anotar només una data (ha de ser la darrera data).

Vàlida [Valid]

Aquesta propietat fa referència a una descripció de la data o grup de dates en què el recurs és, va ser o serà vàlid. Aquesta propietat s’ha d’utilitzar si un recurs és només vàlid i rellevant fins una data en particular.

DataDeCopyright [DateCopyrighted]

Aquesta propietat fa referència a una descripció de la data o grup de dates del copyright d’un recurs.

DataDeTramesa [DateSubmitted]

Aquesta propietat fa referència a una descripció de la data en què un recurs va ser tramès (per exemple, una tesi a un departament d’una universitat, un article al comitè editorial d’una revista, etc.).

DataAcceptada [DateAccepted]

Aquesta propietat fa referència a una descripció de la data en què un recurs va ser acceptat (per exemple, una tesi per un departament d’una universitat, un article pel comitè editorial d’una revista, etc.).

Pautes per a la creació de contingut per a les dates

Per a l’estructura de les propietats de data es recomana l’ús del perfil W3CDTF d’ISO 8601 [W3CDTF]. Permet ordenar els resultats de cerca per data i facilita combinar metadades de diferents aplicacions.

S’ha d’utilitzar aquesta codificació per un punt en el temps

created

2003-04-10

W3CDTF

com a dades enllaçades

però no s’ha d’utilitzar amb un grup de dates,

valid

2007-05-06/2007-07-15

com a dades enllaçades

o quan la data és una data d’abans de l’era comuna.

created

-500

gYear

com a dades enllaçades

Si cal estructurar un grup de dates, es fa la distinció entre data inicial i final.

date

     
 

start

2007-05-06"

W3CDTF

 

end

2007-07-15

W3CDTF

com a dades enllaçades

Si es desconeix la data completa,

s’ha d’utilitzar el mes i any

available

2006-07

W3CDTF

com a dades enllaçades

o només l’any

issued

2009

W3CDTF

com a dades enllaçades

Si hi ha més d’una data del mateix tipus (per exemple, modificada) s’anota, la propietat s’ha de repetir.

modified

2009-12-22

W3CDTF

modified

2010-01-08

W3CDTF

modified

2010-02-15

W3CDTF

com a dades enllaçades

Com que un recurs té només una data de creació, publicació, disponibilitat i/o de copyright, es poden repetir les propietats de creat, publicat, disponible i de copyright si es vol proporcionar la mateixa data amb una altra estructura.

created

1752

W3CDTF

created

probably after 1752

com a dades enllaçades

Si la data descrita es coneix només aproximadament, es pot usar el text sense format,

created

aprox. 500 B.C.

com a dades enllaçades

o descriure-la.

date

   
 

year

500

 

qualifier

approx.

 

epoch

B.C.

com a dades enllaçades

Una altra data de creació, publicació, disponibilitat i/o copyright tot i pertànyer a un altre recurs, s’ha de descriure separadament. La relació dels dos recursos s’ha de descriure per una de les propietats de relació o de font.

title

Population estimates in Scandinavia

   

created

2004

W3CDTF

 

source

     
 

title

World health report 2002 statistical annex

 
 

created

2002

W3CDTF

com a dades enllaçades

Font i Relacions

Relació [Relation]

Relació representa la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que està relacionat d’alguna manera amb el recurs descrit. Aquesta relació pot ser expressada de manera recíproca, però això no és un requeriment i depèn del tipus de relació. Si la relació ha de ser especificada de manera més precisa, s’utilitza una de les propietats següents.

Font [Source]

Font descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs, del qual se’n deriva en tot o en part el recurs descrit (per exemple, les dades d’un centre de climatologia són la font d’un pronòstic del temps, un llibre o una revista són la font d’un escàner, etc.)

ÉsPartDe [IsPartOf]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs del qual el recurs descrit n’és una part física o lògica (per exemple, una pintura és una part d’una col·lecció, un article és part d’una revista, etc.). El recurs descrit és com el “fill” en una relació jeràrquica o de “pare/fill”. Per a la menció recíproca, s’utilitza téPart.

TéPart [HasPart]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que és una part física o lògica del recurs descrit (per exemple, el recurs descrit és una col·lecció de pintures, o una revista amb diferents articles, etc.). El recurs descrit és com el “pare” en una relació jeràrquica o de “pare/fill”. Per a la menció recíproca, s’utilitza ésPartDe.

ÉsVersióDe [IsVersionOf]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que és una versió, edició o adaptació anterior del recurs descrit (per exemple, el recurs és la revisió d’un llibre, o un altre enregistrament d’una cançó, etc.). Una altra versió implica canvis en el contingut d’un recurs. Per a recursos en diferents formats s’utilitza ésFormatDe. Per a la menció recíproca, s’utilitza téVersió.

TéVersió [HasVersion]

Aquesta propietat descriu la relació entre la propietat descrita i una altra propietat, que és una versió, edició o adaptació posterior del recurs descrit (per exemple, el recurs descrit és una versió més antiga d’un llibre revisat, o d’una cançó, etc.). Una altra versió implica canvis en el contingut d’un recurs. Per als recursos en diferents formats s’utilitza téFormat. Per a la menció recíproca, s’utilitza ésVersióDe.

ÉsFormatDe [IsFotmatOf]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que és una versió anterior del recurs descrit amb el mateix contingut intel·lectual però presentat en un altre format (per exemple, el recurs descrit és una versió en microfilm d’un llibre imprès, o la versió en pdf d’un document  word). Per als canvis intel·lectuals entre recursos s’utilitza ésVersióDe. Per a la menció recíproca, s’utilitza téFormat.

TéFormat [HasFormat]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que és una versió posterior del recurs descrit amb el mateix contingut intel·lectual però presentat en un altre format (per exemple, el recurs descrit és un llibre imprès que també està disponible en microfilm,  o un document  word). Per als canvis intel·lectuals entre recursos s’utilitza téVersió. Per a la menció recíproca, s’utilitza ésFormatDe.

Substitueix [Replaces]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que ha estat reemplaçat pel recurs descrit. S’utilitza per a la versió vàlida d’una cadena de versions (per exemple, el recurs descrit és el darrer esborrany d’un contracte, la versió actual d’unes pautes). Per a la menció recíproca, s’utilitza ésSubstituïtPer.

ÉsSubstituïtPer [IsReplacedBy]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que reemplaça el recurs descrit. S’utilitza quan en una cadena de versions només una versió és vàlida (per exemple, el recurs descrit és un dels esborranys anteriors d’un contracte, o una versió anterior d’unes pautes). Per a la menció recíproca, s’utilitza substitueix.

Requereix [Requires]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que suporta la funció, tramesa o coherència del contingut del recurs descrit (per exemple, el recurs descrit és una aplicació que només pot ser usada amb un programari o maquinari particulars). Per a la menció recíproca, s’utilitza ésRequeritPer.

ÉsRequeritPer [IsRequiredBy]

El recurs descrit és necessari per a la funció, tramesa, o coherència del contingut del recurs a la propietat del qual fa referència (per exemple, el recurs descrit és un programari o un maquinari necessari per utilitzar una aplicació en particular). Per a la menció recíproca, s’utilitza requereix.

FaReferència [References]

Aquesta propietat descriu la relació entre el recurs descrit i un altre recurs que és citat, referenciat, o esmentat pel recurs descrit (per exemple, el recurs descrit és un article que cita un llibre, o una entrevista que esmenta una obra de teatre). Per a la menció recíproca, s’utilitza ReferenciatPer.

ReferenciatPer [IsReferencedBy]

Aquesta propietat descriu la relació entre un recurs i un altre recurs que esmenta el recurs descrit amb una citació, o un agraïment, etc. (per exemple, el recurs és un llibre citat en un article, o una obra de teatre esmentada en una entrevista, etc.). Per a la menció recíproca, s’utilitza faReferència.

ConformeA [ConformTo]

Aquesta propietat descriu la relació entre un recurs i una norma establerta, amb la qual està conforme el recurs descrit (per exemple, un registre de metadades que està conforme a la norma RDA, o un tub que està conforme a ISO 3183, etc.)

Pautes per a la creació de contingut per a relacions i font

Es pot fer referència al recurs relacionat amb un text sense format o amb un URI que representi el recurs relacionat. Si s’utilitza el text sense format, s’ha d’utilitzar una citació formal.

issued

2009

W3CDTF

isFormatOf

   
 

Eike von Repgow: Sachsenspiegel, Auffs newe vbersehen mit Summarijs vnd Additionen ...; Leipzig 1561/1563

com a dades enllaçades

De tota manera una bona pràctica és utilitzar un identificador en lloc d’un text,

conformsTo

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

-

com a dades enllaçades

o descriure els recursos relacionats com si fossin un altre recurs.

references

     
 

creator

Black, Carl

 

contributor

White, Stuart

 

title

Black and White

 

date

1988

W3CDTF

com a dades enllaçades

Si hi ha més d’una relació del mateix tipus, s’ha de repetir la propietat:

requires

 
 

audio

 

video

com a dades enllaçades

Si es descriuen els dos recursos d’una relació, la relació es pot expressar recíprocament, i així la reciprocitat pot ser generada automàticament.

identifier

mySong1

 

title

Candle in the wind

 

issued

1973

W3CDTF

description

Portayal of the life of Marilyn Monroe

 

hasVersion

mySong2

com a dades enllaçades

identifier

mySong2

 

title

Candle in the wind

 

alternative

Goodbye England's Rose

 

issued

1997

W3CDTF

description

Tribut to the dead princess of Wales

 

isVersionOf

mySong1

com a dades enllaçades

Drets

Drets [Rights]

La propietat drets representa la relació entre un recurs i la informació sobre els drets sobre aquest recurs. Això inclou informació com els drets d’accés, drets de propietat intel·lectual (IPR), copyrights, referències a documents legals que descriuen com utilitzar un recurs, etc. Per especificar els drets de manera més precisa s’utilitza dretsD’Accés o llicència.

DretsD’Accés [AccessRights]

Aquesta propietat representa la relació entre un recurs i la informació sobre qui té accés a un recurs o una indicació del seu estat de seguretat. Drets d’accés proporciona informació sobre les restriccions de visualització, cerca o ús d’un recurs basat en atributs del mateix recurs o en la categoria de l’usuari.

Llicència [License]

Aquesta propietat representa la relació entre un recurs i un document legal que dóna permís oficial per fer alguna cosa amb el recurs (per exemple, no es pot fer servir un recurs gratuït per a la reproducció en les aplicacions comercials). Exemples d’aquestes llicències es poden trobar a http://creativecommons.org/ .

Pautes per a la creació del contingut de drets

Una menció de drets pot ser un text,

title

Data from my last evaluation

accessRights

 
 

My colleagues only

com a dades enllaçades

o un URI que fa referència a la informació dels drets formals,

title

You and me

rights

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

com a dades enllaçades

o una combinació de tots dos.

title

GeoNetwork - Geographic Metadata Catalog

license

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

 

GNU General Public License

com a dades enllaçades

Si no hi ha mencions formals de drets, es pot crear una menció de drets pròpia.

title

Diaries of Juanita Ramirez

rights

accessConditions

 

identifier

accessConditions

title

Access to my stuff

description

Resources under this right can only be read, searched and used by members of the myProject

com a dades enllaçades

Propietats especials per a la descripció del material educatiu

Destinataris [Audience]

La propietat destinataris representa la relació entre un recurs i la classe de persones a les quals va destinat el recurs o n’és útil (per exemple, el recurs és un llibre de text per a psicòlegs, etc.). Per a especificar de manera més precisa els destinataris s’utilitza mediador o NivellEducatiu.

Mediador [Mediator]

Aquesta propietat representa la relació entre un recurs i la classe de persona que fa de mediador per a l’accés del recurs i al qual va destinat o n’és útil. Aquestes persones poden ser professors, pares, etc. (per exemple, els professors són els mediadors d’un recurs destinat a ser usat en una escola elemental)

NivellEducatiu [EducationalLevel]

Aquesta propietat fa referència a la informació sobre els progressos d’uns destinataris en un context educatiu o de formació, al qual va destinat el recurs descrit (per exemple, el recurs és un quadern de treball d’anglès per a alumnes de 4rt-5è curs).

MètodeDidàctic [InstructionalMethod]

Aquesta propietat fa referència al procés usat per generar coneixement, actituds i aptituds que el recurs descrit suporta. Generalment inclou formes de presentació dels materials didàctics o de conducció de les activitats didàctiques, interaccions en els models alumne/alumne i alumne/professor, i els mecanismes pels quals els nivells d’aprenentatge de grup i individuals són mesurats. Els mètodes educatius inclouen tots els aspectes dels processos didàctics i d’aprenentatge de planificació i implementació per mitjà de l’avaluació i retroacció.

Pautes per a la creació del contingut de les propietats que descriuen el material didàctic

S’han d’utilitzar vocabularis controlats formals o no formals. Tot i no haver-n’hi cap de registrat al DCMI, es recomana als implementadors desenvolupar llistes locals de valors, i a usar-les de manera consistent.

title

Advances Physics

audience

 
 

elementary school pupils

com a dades enllaçades

mediator

 
 

schoolteacher

com a dades enllaçades

educationLevel

 
 

3rd - 4th grade

com a dades enllaçades

InstructionalMethod

 
 

experimental learning

com a dades enllaçades

Propietats especials per a la descripció de reculls

MètodeDeCreixement [accrualMethod]

Aquesta propietat fa referència al mètode pel qual els documents es van afegint a un recull.

PeriodicitatDeCreixement [accrualPeriodicity]

Aquesta propietat fa referència a la periodicitat amb què els documents es van afegint a un recull.

PolíticaDeCreixement [accrualPolicy]

Aquesta propietat fa referència a la política que regula l’addició de documents a un recull.

Pautes per a la creació de contingut de les propietats que descriuen reculls

Els recursos descrits amb aquestes propietats han de ser reculls. Es recomana l’ús de valors de vocabularis controlats formals o no formals.

title

Pottery in Scandinavia in the second half of 19th century

accrualMethod

 
 

purchase

com a dades enllaçades

accrualPeriodicity

 
 

irregular

com a dades enllaçades

accrualPolicy

 
 

Objects of this collection have to be Scandinavian ceramics from 1940s to 1999s.

com a dades enllaçades

Procedència [Provenance]

Aquesta propietat fa referència a una descripció dels canvis de propietat i custòdia. La menció ha d’incloure tots els canvis en el recurs que siguin significants per a la seva autenticitat, integritat, i interpretació.

Pautes per a la creació de contingut de procedència

La descripció de la procedència d’un recurs inclou tots el canvis fets en un recurs.

La procedència pot ser descrita amb un text,

title

Luxor Obelisk

provenance

 
 

Originally located at the entrance to the Luxor temple the obelisk came to Paris in 1836 as a gift by Muhammad Ali Pasha.

com a dades enllaçades

o descrita com un altre recurs.

title

The flea circus

 

provenance

   
 

ownedBy

1829 - 1833; Jim Button

 

ownedBy

1833 - 1915; My Library

 

ownedBy

since 1915; Flea Academy

com a dades enllaçades