Menú superior

Ets a: Inici / Professionals / Catalogació / Publicacions tècniques / Utilitzar el Dublin Core / Guia de l’usuari/Publicació de metadades
Dublin Core. Guia de l’usuari/Publicació de metadades

  • Contribuïdor: Stefanie Rühle
  • Contribuïdor: Tom Baker
  • Contribuïdor: Pete Johnston

Guia de l’usuari | Publicació de metadades

Utilització de les Metadades de DCMI com a dades enllaçades

Contingut

1 Sobre els exemples de dades enllaçades

2 Propietats dels espais de nom dels termes

2.1 Propietats dels espais de nom dels termes usats només amb valors literals

2.1.1 dcterms:alternatiu [alternative]

2.1.2 dcterms:disponible [available]

2.1.3 dcterms:citacióBibliogràfica [bibliographicCitation]

2.1.4 dcterms:creat [created]

2.1.5 dcterms:data [date]

2.1.6 dcterms:dataAcceptat [dateAccepted]

2.1.7 dcterms:dataCopyright [dateCopyrighted]

2.1.8 dcterms:dataTramès [dateSubmitted]

2.1.9 dcterms:identificador [identifier]

2.1.10 dcterms:publicat [issued]

2.1.11 dcterms:modificat [modified]

2.1.12 dcterms:títol [title]

2.1.13 dcterms:vàlid [valid]

2.2 Propietats dels espais de nom de termes usats només amb valors no literals

2.2.1 dcterms:mètodeDeCreixement [accrualMethod]

2.2.2 dcterms:periodicitatDeCreixement [accrualPeriodicity]

2.2.3 dcterms:políticaDeCreixement [accrualPolicy]

2.2.4 dcterms:dretsD’Accés [accessRights]

2.2.5 dcterms:destinataris [audience]

2.2.6 dcterms:conformeA [conformsTo]

2.2.7 dcterms:contribuïdor [contributor]

2.2.8 dcterms:cobertura [coverage]

2.2.9 dcterms:creador [creator]

2.2.10 dcterms:nivellEducatiu [educationalLevel]

2.2.11 dcterms:extensió [extension]

2.2.12 dcterms:format [format]

2.2.13 dcterms:téFormat [hasFormat]

2.2.14 dcterms:téPart [hasPart]

2.2.15 dcterms:téVersió [hasVersion]

2.2.16 dcterms:mètodeDidàctic [instructionalMethod]

2.2.17 dcterms:ésFormatDe [isFormatOf]

2.2.18 dcterms:ésPartDe [isPartOf]

2.2.19 dcterms:referenciatPer [isReferencedBy]

2.2.20 dcterms:substituïtPer [isReplacedBy]

2.2.21 dcterms:ésRequeritPer [isRequiredBy]

2.2.22 dcterms:ésVersióDe [isVersionOf]

2.2.23 dcterms:llengua [language]

2.2.24 dcterms:llicència [license]

2.2.25 dcterms:mediador [mediator]

2.2.26 dcterms:suport [medium]

2.2.27 dcterms:procedència [provenance]

2.2.28 dcterms:editor [publisher]

2.2.29 dcterms:referències [references]

2.2.30 dcterms:relació [relation]

2.2.31 dcterms:substitueix [replaces]

2.2.32 dcterms:requereix [requires]

2.2.33 dcterms:drets [rights]

2.2.34 dcterms:propietariDelsDrets [rightsHolder]

2.2.35 dcterms:font [source]

2.2.36 dcterms:espacial [spatial]

2.2.37 dcterms:matèria [subject]

2.2.38 dcterms:temporal [temporal]

2.2.39 dcterms:tipus [type]

2.3 Propietats dels espais de nom dels termes que poden ser usats amb valors literals i no literals

2.3.1 dcterms:resum [abstract]

2.3.2 dcterms:descripció [description]

2.3.3 dcterms:taulaDeContiguts [tableOfContents]

3 Espais de nom antics [Legacy namespace]

3.1 Propietats dels espais de nom antics

3.1.1 dc:contribuïdor [contributor]

3.1.2 dc:cobertura [coverage]

3.1.3 dc:creador [creator]

3.1.4 dc:data [date]

3.1.5 dc:descripció [description]

3.1.6 dc:format [format]

3.1.7 dc:identificador [identifier]

3.1.8 dc:llengua [llengua]

3.1.9 dc:editor [publisher]

3.1.10 dc:relation [relation]

3.1.11 dc:drets [rights]

3.1.12 dc:matèria [subject]

3.1.13 dc:títol [title]

3.1.14 dc:tipus [type]

Sobre els exemples de dades enllaçades

Per presentar els exemples de manera concisa, s’utilitza la sintaxi de Turtle per a RDF.

Els exemples per tant apareixen en línies de codis com ara:

@prefix ex: <http://www.example.com/>.

 ex:aResource ex:aProperty ex:anotherResource .

ex:anotherProperty "An RDF Literal"@en .

 

En els exemples s’ultilitzen diferents espais de nom. Els prefixs següents s’usen per especificar els espais de nom usats en els exemples:

Per als espais de nom usats Dublin Core s’utiltza:

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> (Espai de nom DCMI antic usat per a les 15 propietats bàsiques)

@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> (Espai de nom dels termes DCMI de les propietats, classes i tipus de dades)

@prefix dctype: <http://purl.org/dc/dcmitype/> (Espai de nom DCMI de les classes de tipus DCMI)

 Altres espais de nom usats:

@prefix ex: http://www.example.org/ (un espai de nom d’exemples)

@prefix xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema# (espai de nom de la llengua d’esquema XML)

@prefix rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# (espai de nom del vocabulari rdf)

@prefix rdfs: http://www.w3schools.com/RDF/rdf-schema.xml (espai de nom del vocabulari d'esquema rdf)

@prefix foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ (espai de nom del vocabulari de "Friend of a Friend")

@prefix gnd: http://d-nb.info/gnd/ (espai de nom dels fitxers d’autoritat de la Biblioteca Nacional Alemanya)

@prefix mime: http://purl.org/NET/mediatypes/ (espai de nom per als vocabulari de tipus de suport MIME)

@prefix skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core# (espai de nom del vocabulari SKOS)

Propietats dels espais de nom dels termes

La diferència principal de l’espai de nom antic i l’espai de nom de termes és la definició de grups per a la majoria de termes del darrer i la definició d’un domini per a alguns d’ells. La definició d’un domini determina els ens per als quals es pot utlitzar una propietat. La definició d’un grup determina l’ús dels valors literals i no literals en el context amb una propietat.

Propietats dels espais de nom dels termes usats només amb valors literals

dcterms:alternative

El grup per a dcterms:alternative és rdfs:Literal. Per tant es pot utilitzar dcterms:alternative només amb valors literals

ex:myBook dc:terms: title "Passion for Pulses" ;

                  dcterms:alternative "A Feast of Beans, Peas and Lentils from Around the World" .

 

ex:myStuff dcterms:title "American Meteorological Association Newsletter" ;

                 dcterms:alternative "AMA Newsletter" .

 

ex:myDocument dcterms:title "EU Stability Programm of Belgium"@eng ;

                         dcterms:alternative "Council Opinion on the Updated

                                                       Stability Programm of Belgium 2009 -

                                                        2010 "@eng ,

                                                        "Stellungnahme des Rates zum

                                                        aktualisierten Stabilitätsprogramm

                                                        Belgiens für 2009 - 2012"@ger .

dcterms:available

El grup definit per a dcterms:available és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.

 ex:myMusic dcterms:available "2006-07"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:bibliographicCitation

El grup definit per a dcterms:bibliographicCitation és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb dcterms:bibliographicCitation han de ser casos d’aquesta classe. Per tant aquesta propietat només pot ser usada amb valors literals.

A més a més es declara un domini de la classe dcterms:BibliographicResource per a dcterms:bibliographicCitation. Per tant dcterms:bibliographicCitation només pot ser usada quan es descriuen recursos bibliogràfics.

ex:myArticle dcterms:title "Prototyping Digital Library Technologies in zetoc" ;

                   dcterms:bibliographicCitation "Lecture Notes in Computer Science 2458, 309-323 (2002)" .

 

ex:myArticle dcterms:title "Prototyping Digital Library Technologies in zetoc" ;

                   dcterms:bibliographicCitation "&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal

                   &rft.jtitle=Lecture Notes in Computer Science&rft.volume=2458&rft.spage=309"^^info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx .

dcterms:created

El grup definit per a dcterms:created és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant literals.

ex:myPicture dcterms:created "2003-04-10"^^dcterms:W3CDTF .

 

ex:mySculpture dcterms:created "-500"^^xsd:gYear

 

ex:myScript dcterms:created "1752"^^dcterms:W3CDTF ,

                                            "probably after 1752" .

 

ex:mySculpture dcterms:created "approx. 500 B.C."

 

ex:myData dcterms:title "Population estimates in Scandinavia" ;

                 dcterms:created "2004-07-19"^^dcterms:W3CDTF ;

                 dcterms:source ex:oldData .

ex:oldData dcterms:title "World health report 2002 statistical annex" ;

                 dcterms:created "2002-09-28"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:date

El grup definit per a dcterms:date és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser valors literals.

ex:myManuscript dcterms:date "1633"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:dateAccepted

El grup definit per a dcterms:dateAccepted és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.

ex:myThesis dcterms:dateAccepted "2010-05-07"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:dateCopyrighted

El grup definit per a dcterms:dateCopyrighted és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.  

ex:myFoto dcterms:dateCopyrightes "2009-04-03"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:dateSubmitted

El grup definit per a dcterms:dateSubmitted és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.

ex:myArticle dcterms:dateSubmitted "2011-07-09"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:identifier

El grup definit per a dcterms:identifier és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb dcterms:identifier han de ser casos d’aquesta classe. Per tant aquesta propietat només pot ser usada amb valors.

ex:myWebsite dcterms:title "What's a URI and why does it matter?" ;

                      dcterms:identifier "http://www.ltg.ed.ac.uk/~ht/WhatAreURIs/"^^dcterms:URI .

 

ex:myFile dcterms:title "Small and medium sized companies in Kathmandu" ;

                dcterms:identifier "03KTM147"^^ex:mylocalID .

 

ex:myVideo dcterms:title "Medieval helpdesk with English subtitles" ;

                   dcterms:created "2007"^^dcterms:W3CDTF ;

                   dcterms:identifier "http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ&feature=player_embedded"^^dcterms:URI .

ex:myMetadata dcterms:created "2010"^^dcterms:W3CDTF ;

                         dcterms:identifier "013234098"^^ex:myDatabaseIdentifier .

dcterms:issued

El grup definit per a dcterms:issued és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.

ex:myBook dcterms:issued "2009"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:modified

El grup definit per a dcterms:modified és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.  

ex:mySoftware dcterms:modified "2009-12-22"^^dcterms:W3CDTF ,

                                                   "2010-01-08"^^dcterms:W3CDTF ,

                                                   "2010-02-15"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:title

El grup per a dcterms:title és rdfs:Literal. Per tant dcterms:title només es pot utilitzar amb valors literals.

ex:myFurniture dcterms:title "Alvar Aalto Chair No. 66" .

 

ex:mySong dcterms:title "Autumn Leaves",

                                           "The Dead Leaves" .

 

ex:myPainting dcterms:title "La Joconde"@fre ,

                                           "Mona Lisa"@eng ,

                                           "La Gioconda"@ita .

 

ex:myData dcterms:title "Data from a survey about the usage of metadata" .

dcterms:valid

El grup definit per a dcterms:valid és la classe de rdfs:Literal. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.

ex:myDraft dcterms:valid "2007-05-06/2007-07-15" .

Propietats de l’espai de nom de termes usats només amb valors no literals

dcterms:accrualMethod

El grup de dcterms:accrualMethod és de la classe dcterms:MethodOfAccrual. Tots els valors usats amb dcterms:accrualMethod han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només pot ser usada amb valors no literals.

El domini de dcterms:accrualMethod és de la classe dcmitype:Collection. Per tant dcterms:accrualMethod només pot ser usat per a la descripció de reculls.

ex:myCollection dcterms:title "Pottery in Scandinavia in the second half of 19th century" ;

                          dcterms:accrualMethod [ rdfs:label "purchase" ] .

dcterms:accrualPeriodicity

El grup de dcterms:accrualMethod és la classe dcterms:Frequency. Tots els valors usats amb dcterms:accrualPeriodicity han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només pot ser usada amb valors no literals.

El domini de dcterms:accrualPeriodicity és de la classe dcmitype:Collection. Per tant dcterms:accrualPolicy només pot ser usat per a la descripció de reculls.  

ex:myCollection dcterms:title "Pottery in Scandinavia in the second half of 19th century" ;

                          dcterms:accrualPeriodicity [ rdfs:label "irregular" ] .

dcterms:accrualPolicy

El grup de dcterms:accrualPolicy és de la classe dcterms:Policy. Tots els valors usats amb dcterms:accrualPolicy han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només pot ser usada amb valors no literals.

El domini de dcterms:accrualPolicy és la classe dcmitype:Collection. Per tant dcterms:accrualPolicy només pot ser usat per a la descripció de reculls.

ex:myCollection dcterms:title "Pottery in Scandinavia in the second half of 19th century" ;

                          dcterms:accrualPolicy [ rdfs:label "Objects of this collection have to be

                                                             Scandinavian ceramics from 1940s to 1999s." ] .

dcterms:accessRights

El grup de dcterms:accessRights és de la classe dcterms:RightsStatement. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos de la classe RightsStatement i per tant valors no literals.

ex:myDatabase dcterms:title "Data from my last evaluation" ;

                        dcterms:accessRights [ rdfs:label "My colleagues only" ] .

dcterms:audience

dcterms:audience té un grup de la classe dcterms:AgentClass. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors no literals.

ex:myTutorial dcterms:title "Advanced physic" ;

                      dcterms:audience [ rdfs:label "elementary school pupils" ] .

dcterms:conformsTo

dcterms:conformsTo té un grup de la classe dcterms:Standard. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors no literals.

ex:myData dcterms:conformsTo <http://www.w3.org/2001/XMLSchema> .

dcterms:contributor

El grup de dcterms:contributor és dcterms:Agent. Tots els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos de la classe [dcterms:Agent]. dcterms:contributor no s’ha d’utilitzar amb valors literals.

Es pot utilitzar dcterms:contributor només amb valors no literals.

ex:myMusic dcterms:contributor gnd:135066719 .

gnd:135066719 foaf:familyName "Elliott" ;

                          foaf:givenName "Missy" ;

                          foaf:nick "Missy E" .

dcterms:coverage

dcterms:coverage té un grup de la classe dcterms:LocationPeriodJurisdication. Tots els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només s’ha d’utilitzar amb valors no literals.

ex:myYearbook dcterms:title "Demographic Development in Australia" ;

                         dcterms:coverage tgn:7000490 .

 tgn:7000490 ex:lat "25 00 00 S degrees minutes" ;

                      ex:long "135 00 00 E  degrees minutes" ;

                      ex:name "Australia" .

dcterms:creator

El grup de dcterms:creator és dcterms:Agent. Tots els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos de la classe [dcterms:Agent] . dcterms:creator no s’ha d’utilitzar amb valors literals. Es pot usar només amb valors no literals.

ex:myBook dcterms:creator _shakespearesName .

 _:shakespearesName foaf:familyName "Shakespeare" ;

                                  foaf:givenName "William" .

dcterms:educationLevel

dcterms:educationLevel té un grup de la classe dcterms:AgentClass. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors no literals.

ex:myTutorial dcterms:title "Advanced physic" ;

                      dcterms:educationLevel [ rdfs:label "3rd - 4th grade" ] ;

dcterms:extent

El grup de dcterms:extent és de la classe dcterms:SizeOrDuration. Tots el valors usats amb dcterms:extent han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només pot ser usada amb valors no literals.

ex:myVideo dcterms:extent [ rdf:value "21 minutes" ] .

 

ex:myVideo dcterms:extent [ rdf:value "PT21M"^^xsd:duration ] .

 

dcterms:format

El grup de dcterms:format és de la classe dcterms:MediaTypeOrExtent. Tots el valors usats amb dcterms:format han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només pot ser usada amb valors no literals.

ex:myPicture dcterms:format mime:jpeg .

dcterms:hasFormat

Aquesta propietat està pensada per ser usada amb valors no literals.

ex:myBook dcterms:creator gnd:118529501 ;

                 dcterms:title "Sachsenspiegel, Auffs newe vbersehen mit Summarijs vnd Additionen" ;

                 dcterms:date "1563"^^dcterms:W3CDTF ;

                 dcterms:hasFormat ex:myScan .

dcterms:hasPart

Aquesta propietat està pensada per ser usada amb valors no literals.

<http://www.rijksmuseum.nl/meesterwerken> dcterms:title "The Masterpieces special" ;

                                                                    dc:contributor "Rijksmuseum Amsterdam" ;

                                                                    dcterms:hasPart ex:myPainting .

dcterms:hasVersion

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:mySong1 dcterms:identifier "mySong1"

                    dcterms:title "Candle in the wind" ;

                    dcterms:issued "1973"^^dcterms:W3CDTF;

                    dcterms:description "Portayal of the life of Marilyn Monroe" ;

                    dcterms:hasVersion ex:mySong2

dcterms:instructionalMethod

dcterms:instructionalMethod té un grup de la classe cterms:MethodOfInstruction. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors no literals.

ex:myTutorial dcterms:title "Advanced physic" ;

                      dcterms:InstructionalMethod [ rdfs:label "experimental learning" ] .

dcterms:isFormatOf

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myScan dcterms:issued "2009"^^dcterms:W3CDTF ;

                  dcterms:isFormatOf [ rdfs:label "Eike von Repgow: Sachsenspiegel, Auffs newe vbersehen mit

                                                  Summarijs vnd Additionen ...; Leipzig 1561/1563" ] .

dcterms:isPartOf

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myPainting dcterms:title "Still Life" ;

                       dc:creator "Mignon, Abraham" ;

                       dcterms:isPartOf <http://www.rijksmuseum.nl/meesterwerken> .

dcterms:isReferencedBy

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myData dc:creator "Black, Carl" ;

                 dc:contributor "White, Stuart" ;

                 dcterms:title "Black and White" ;

                 dcterms:date "1988"^^dcterms:W3CDTF ;

                 dcterms:isReferencedBy ex:myArticle .

dcterms:isReplacedBy

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myBestPractice dcterms:title "How to catch a fish" ;

                             dc:creator "Fishermans Union, Pensicola" ;

                             dcterms:issued "2009"^^dcterms:W3CDTF ;

                             dcterms:isReplacedBy ex:myNewBestPractice .

dcterms:isRequiredBy

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals. 

ex:mySoftware dcterms:title "Dia Diagram Editor" ;

                        dcterms:isRequiredBy ex:myDiagram .

 

ex:myDiagram dcterms:title "Libraries Metadata Model" ;

                       dcterms:requires ex:mySoftware .

dcterms:isVersionOf

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:mySong2 dcterms:identifier "mySong2"

                    dcterms:title "Candle in the wind" ;

                    dcterms:alternative "Goodbye England's Rose" ;

                    dcterms:issued "1997"^^dcterms:W3CDTF ;

                    dcterms:description "Tribut to the dead princess of Wales" ;

                    dcterms:isVersionOf ex:mySong1 .

dcterms:language

El grup de dcterms:language és de la classe dcterms:LinguisticSystem. Tots els valors usats amb dcterms:language han de se casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només pot ser utilitzada amb valors no literals.

ex:myBook dcterms:title "A great deliverance" ;

                  dcterms:language [ rdf:value "eng"^^dcterms:RFC4646 ] .

 

ex:myBook dcterms:title "A great deliverance" ;

                  dcterms:language <http://lexvo.org/id/iso639-3/eng> ,

ex:myVideo dcterms:title "Charlie Wilson's War" ;

                   dcterms:language <http://lexvo.org/id/iso639-3/eng> ,

                                                <http://lexvo.org/id/iso639-3/hun> ,

                                                <http://lexvo.org/id/iso639-3/tur> .

 

ex:myVideo1 dcterms:title "Medieval helpdesk with English subtitles" ;

                     dcterms:identifier "http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ&feature=player_embedded"^^dcterms:URI .

                     dcterms:isVersionOf ex:myVideo2 ;

                     dcterms:language <http://lexvo.org/id/iso639-3/nor> ,

                                                  <http://lexvo.org/id/iso639-3/eng> .

ex:myVideo2 dcterms:title "Book help (better verson)" ;

                     dcterms:identifier "http://www.youtube.com/watch?v=UOorZQLsmuA&feature=related"^^dcterms:URI .

                     dcterms:hasVersion ex:myVideo1 ;

                     dcterms:language <http://lexvo.org/id/iso639-3/nor> .

 

ex:mySong dcterms:title "The Power of Orange Knickers"

                  dcterms:language _:eng

_:eng rdfs:Label "English"

      ex:639-1 "en"

      ex:639-2 "eng"

dcterms:license

El grup de dcterms:license és de la classe dcterms:LicenseDocument. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos de la classe LicenseDocument i per tant valors no literals.

ex:mySoftware dcterms:title "GeoNetwork - Geographic Metadata Catalog" ;

                        dcterms:license <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> .

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> rdfs:label "GNU General Public License" .

dcterms:mediator

dcterms:mediator té un grup de la classe dcterms:AgentClass. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser per tant valors literals.

ex:myTutorial dcterms:title "Advanced physic" ;

                       dcterms:mediator [ rdfs:label "schoolteacher" ] ;

dcterms:medium

El grup de dcterms:medium és de la classe dcterms:PhysicalMedium. Tots els valors usats amb dcterms:medium han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat pot ser usada només amb valors no literals.

El domini de dcterms:medium és la classe dcterms:PhysicalResource. Per tant dcterms:medium només es pot utilitzar per a la descripció de recursos físics.

ex:myPainting dcterms:medium _:oilOnWood

 _:oilOnWood rdfs:label "oil on wood"

                      rdfs:label "oil"

                      rdfs:label "wood"

dcterms:provenance

El grup de la propietat procedència és de la classe dcterms:ProvenanceStatement. Per tant aquesta propietat només es pot usar amb valors no literals.

ex:myResource dcterms:title "Luxor Obelisk"

                        dctems:provenance [ rdfs:label "Originally located at the entrance to the Luxor temple the obelisk came to Paris in 1836 as a gift by Muhammad Ali Pasha." ] .

 

ex:myBook dcterms:title "The flea circus" ;

                  dcterms:provenance _:thisProvenance

 _:thisProvenance ex:ownedBy "1829 - 1833; Jim Button" ,

                                                "1833 - 1915; My Library" ,

                                                "since 1915; Flea Academy" .

dcterms:publisher

El grup per a dcterms:publisher és dcterms:Agent. Tots els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos d’aquesta classe. [dcterms:Agent] . dcterms:publisher no s’ha d’utilitzar amb valors literals. Només pot ser utilitzat amb valors no literals.

ex:myBook dcterms:publisher gnd: 2125990-2 ,

                           _:kniznajaPalata

 gnd:2125990-2 foaf:name "Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka ;

                          foaf:homepage "http://www.rsl.ru/" .      

_:kniznajaPalata foaf:name "Knižnaja Palata"

dcterms:references

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myArticle dcterms:references _:articlesReference .

_:articlesReference dc:creator "Black, Carl" ;

                               dc:contributor "White, Stuart" ;

                               dc:title "Black and White"

                               dc:date "1988"^^dcterms:W3CDTF

dcterms:relation

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myArticle dcterms:title "Computational Surface and Roundness Metrology" ;

                    dc:creator "Muralikrishnan, Balasubramanian" ,

                                    "Raja, Jayaraman" ; 

                    dcterms:relation <http://d-nb.info/1008973041> .

dcterms:replaces

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myNewBestPractice dcterms:title "How to catch a fish" ;

                                    dc:creator "Fishermans Union, Pensicola" ;

                                    dcterms:issued "2011"^^dcterms:W3CDTF ;

                                    dcterms:replaces ex:myBestPractice .

dcterms:requires

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myGame dcterms:requires [ rdfs:label "audio" ] ,

                                               [ rdfs:label "video" ].

dcterms:rights

El grup de dcterms:rights és de la classe dcterms:RightsStatement. Els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos de la classe RightsStatement i per tant valors no literals.

ex:myPicture dcterms:title "You and me" ;

                     dcterms:rights <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> .

 

ex:myDocuments dcterms:title "Diaries of Juanita Ramirez"

                           dcterms:rights _:accessConditions

_:accessConditions dcterms:title "Access to my stuff"

                              dcterms:description "Resources under this right can only be read, searched and

                              used by members of the myProject" .

dcterms:rightsHolder

El grup per a dcterms:rightsHolder és dcterms:Agent. Tots els valors usats amb aquesta propietat han de ser casos d’aquesta classe [dcterms:Agent] . dcterms:rightsHolder no s’ha d’utilitzar amb valors literals. Només pot ser usat amb valos no literals.

ex:myFilm dcterms:rightsHolder gnd:39454-3 .

gnd:39454-3 foaf:name "Bundesarchiv Koblenz" ;

                     foaf:homepage "http://www.bundesarchiv.de/index.html.de" .

dcterms:source

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myData dcterms:title "Australian Birth Rates 2000 - 2010" ;

                 dcterms:source [ rdfs:label "Yearbooks of Demographic Development in Australia" ] .

dcterms:spatial

dcterms:spatial té un grup de la classe dcterms:Location. Tots els valors usats amb dcterms:spatial han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només s’ha d’utilitzar amb valors no literals.

ex:myData dcterms:title "Analysis of rocks collected in Perth" ;

                 dcterms:spatial _:thisPlace .

_:thisPlace ex:east "115.85717" ;

                  ex:north "-31.95301" ;

                  ex:name "Perth, W. A." .

 

ex:myData dcterms:title "The growth of trees in the suptropical highlands" ;

                 dcterms:spatial _:Cwb .

_:Cwb rdfs:label "Cwb"

                dc:source "Köppen-Geiger Climate Classification" ;

                ex:mainClimates "warm temperate" ;

                ex:precipitation "winter dry" ;

                ex:temperature "warmest month averaging below 22°C" .

dcterms:subject

Aquesta propietat està pensada per a ser usada amb valors no literals.

ex:myBook dcterms:title "Inviato alla Biennale : Venezia, 1949 - 2009" ;

                  dcterms:subject <http://www.labiennale.org/en/Home.html> .

 <http://www.labiennale.org/en/Home.html> dcterms:title "La Biennale di Venezia"

 

ex:myVideo dcterms:title "My Winter Wonderland" ;

                   dcterms:subject <http://id.loc.gov/authorities/sh88004323#concept> .

                                            <http://id.loc.gov/authorities/sh88004323#concept> rdfs:label "Cross-country skiing--Skating" .

 

ex:myData dcterms:title: "Transports in Kazakhstan 2000 - 2010"

                 dcterms:subject ex:W03_7 ,

                 dcterms:subject ex:G06_3      

ex:W03_7 rdf:type skos:Concept ;

                prefLabel "W03.7" ;

                skos:altLabel "Freight Transport" ;

                skos:broader ex:W03 ;

                skos:narrower ex:W03_72 ,

                                     ex:W03_75 .

 ex:G06_3 rdf:type skos:Concept ;

                 prefLabel "G06_3 ;

                 skos:altLabel "Kazakhstan" ;

                 skos:broader ex:G06 ;

                 skos:narrower ex:G06_31 ,

                                      ex:G06_35 .

 

ex:myLaw dcterms:title "KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

                 dcterms:subject _:polska

 _:polska rdfs:label  "Rzeczpospolita Polska"@pol ,

                               "Republic of Poland"@eng .

 

ex:mySong dcterms:title "Candle in the wind" ;

                   dcterms:subject gnd:118583549 .

gnd:118583549 foaf:_familyName "Monroe" ;

                          foaf:_givenName "Marilyn" ;

                          <http://rdvocab.info/ElementsGr2/dateOfBirth> "1926"^^dcterms:W3CDTF ;

                          <http://rdvocab.info/ElementsGr2/dateOfDeath> "1962"^^dcterms:W3CDTF .

dcterms:temporal

dcterms:temporal té un grup de la classe dcterms:PeriodOfTime. Tots els valors usats amb dcterms:temporal han de ser casos d’aquesta classe. Per tant la propietat només s’ha d’usar amb valors no literals.

ex:myData dcterms:title "Transports in Kazakhstan 2000 - 2010"

                 dcterms:temporal _:thisPeriod .

_:thisPeriod ex:start "2000"^^dcterms:W3CDTF ;

                    ex:end "2010"^^dcterms:W3cDTF .

 

???????ex:myData dcterms:title "Analysis of rocks collected in Perth" ;

                 dcterms:temporal _:thisPeriod .

_:thisPeriod ex:start "Cambrian period" ;

             ex:scheme "Geological timescale" ;

             ex:name "Phanerozoic Eon" .

dcterms:type

El grup de dcterms:type és rdfs:Class. Els valors usats amb dcterms:type només poden ser valors no literals.

ex:myPainting dcterms:type dctype:StillImage .

dctype:StillImage rdfs:label "Still Image" .

 

ex:myStuff dcterms:type dctype:InteractiveResource ,

                                      dctype:Text .

 dctype:InteractiveResource rdfs:label "Interactive Resource" .

 dctype:Text rdfs:label "Text" .

 

ex:myStuff dcterms:type _:PCGameType ,

                                      dctype:Software .

 _:PCGameType rdfs:label "PC Game" .

 dctype:Software rdfs:label "Software" .

 

ex:myEvent dcterms:type _:conference .

 _:conference rdfs:label "Conference"@eng ,

                                      "Konferenz"@ger ,

                                      "?????"@rus .

Propietats de l’espai de nom de termes que poden ser usades amb valors no literals

dcterms:abstract

No hi ha cap grup definit per a dcterms:abstract. Per tant es pot utilitzar amb valors literals

ex:myBook dcterms:title "The Foundations of Programm Verification" ;

                  dcterms:abstract "This revised edition provides a precise mathematical background to

                           several program verification techniques. It concentrates on those

                           verification methods that have now become classic, such as the

                           inductive assertions method of Floyd, the axiomatic method of Hoare,

                           and Scott's fixpoint induction. The aim of the book is to present these

                           different verification methods in a simple setting and to explain their

                           mathematical background. In particular the problems of correctness and

                           completeness of the different methods are discussed in some detail and

                           many helpful examples are included." .

 

ex:myBook dcterms:title "Delvig and Kjuchelbeker"

                  dcterms:abstract "The book is a collection of works of two poets - contemporaries

                           and friends of Pushkin - A. A. Delvig and V. K. Kjuchelbeker. It

                           includes poems and prosa by Kjuchelbeker, parts of his diary, the

                           poem Jurij and Xenia and reviews by Delvig. The attachment presents

                           some retrospections to Delvig and Kjuchelbeker. A detailed biographic

                           description tells us something about the life of the poets"@eng ,

                           "??????? ??????? ????????? ???????????? ???? ?????? - ????????????

                           ? ?????? ??????? - ?. ?. ???????? ? ?. ?. ????????????. ?????? ??

                           ??????????????? ? ????? ???????? ????? ????????????, ????????? ?? ???

                           ????????, ????? ???? ? ??????, ? ????? ???????? ????????. ? ??????????

                           ?????????? ???????????? ? ???????? ? ?????????????. ?????????

                           ?????????????? ?????? ???????????? ? ????????? ???? ??????."@rus

i amb valors no literals.

ex:myBook dcterms:title "Computational Surface and Roundness Metrology" ;

                  dcterms:abstract <http://www.springerlink.com/content/M7V5444582756209/primary> .

dcterms:description

No hi ha cap grup definit per a dcterms:description. Per tant es pot utilitzar amb valors literals

ex:myObjects dcterms:title "Bugs from New Zealand" ;

                     dcterms:description "A box of ten bugs collected in New Zealand between 1845 and 1846" .

i amb valors no literals.

ex:myMusic dcterms:title "Thriller" ;

                   dcterms:description <http://en.wikipedia.org/wiki/Thriller_(album)> .

dcterms:tableOfContents

No hi ha cap grup definit per a dcterms:tableOfContents. Per tant es pot utilitzar amb valors literals.

ex:myFile dcterms:title "Remains of Claire Klawitter" ;

                dcterms:tableOfContents "Diary 1822 - 1824 -- 20 pictures of Indian farmers

                -- 5 letters to Rudi Ratlos -- 1 map of North India" .

i amb valors no literals.

ex:myJournal dcterms:title "Cäcilia ; eine Zeitschrift für die musikalische Welt" ;

                      dcterms:tableOfContents <http://www.digizeitschriften.de/content/PPN472885294_0020/800/0/00000003.jpg> ,

                                                             <http://www.digizeitschriften.de/content/PPN472885294_0020/800/0/00000004.jpg> ,

                                                             <http://www.digizeitschriften.de/content/PPN472885294_0020/800/0/00000005.jpg> .

Espais de nom  antics [Legacy Namespace]

Per a les propietats de l’espai de nom antic no hi ha definit cap domini ni cap grup. Per tant totes les propietats de l’espai de nom de llegat poden ser usades tant amb valors literals com no literals.

Propietats dels espais de nom antics

dc:contributor

Es pot usar dc:contributor amb valors literals

ex:myMusic dc:contributor "Snoop Dogg" .

i amb valors no literals.

ex:myMusic dc:contributor gnd:135066719 .

 gnd:135066719 foaf:familyName "Elliott" ;

                           foaf:givenName "Missy" ;

                           foaf:nick "Missy E" .

dc:coverage

Es pot usar dc:coverage amb valors literals

ex:myData dc:title "Transports in Kazakhstan 2000 - 2010"

                  dc:coverage "2000 - 2010" ,

                                      "Kazakhstan" .

 

ex:myData dc:title "Analysis of rocks collected in Perth" ;

                 dc:coverage "Perth, W. A." .

 i amb valors no literals.

ex:myYearbook dc:title "Demographic Development in Australia" ;

                         dc:coverage tgn:7000490 .

 tgn:7000490 ex:lat "25 00 00 S degrees minutes" ;

                      ex:long "135 00 00 E  degrees minutes" ;

                      ex:name "Australia" .

dc:creator

Es pot usar dc:creator amb valors literals

ex:myBook dc:creator "Shakespeare, William" .

i amb valors no literals.

ex:myBook dc:creator _shakespearesName .

_:shakespearesName foaf:familyName "Shakespeare" ;

                                 foaf:givenName "William" .

dc:date

Es pot usar dc:date amb valors literals

ex:myManuscript dc:date "1633"^^dcterms:W3CDTF .

 i amb valors no literals.

ex:myDraft dc:date _:thisValidity .

 _:thisValidity ex:start "2007-05-06"^^dcterms:W3CDTF ;

                      ex:end "2007-07-15"^^dcterms:W3CDTF .

 

ex:mySculpture dc:date _:mySculptureDate .

 _mySculptureDate ex:year "500" ;

                               ex:qualifer "approx." ;

                               ex:epoch "B.C." .

dc:description

Es pot usar dc:description amb valors literals,

ex:myHerbs dc:title "Coriandrum sativum" ;

                   dc:description "Coriandrum sativum or Coriander is a herb used in Europe, North Africa

                   and Asia. It belongs to the familiy of Apiaceae and ist growing to 20 inch." .

i amb valors no literals.

ex:myHerbs dc:title "Coriandrum sativum" ;

                   dc:description <http://en.wikipedia.org/wiki/Coriander> .

 <http://en.wikipedia.org/wiki/Coriander> dc:title "Coriander" ;

                                                               dc:contributor "Wikipedia" .

dc:format

Es pot usar dc:format amb valors literals

ex:myPicture dc:format "40 x 512 pixels" .

i amb valors no literals.

ex:myPicture dc:format mime:jpeg .

dc:identifier

Es pot usar dc:identifier amb valors literals

ex:myVideo dc:title "My first article about metadata"

                   dc:identifier "My Favorite Journal 3 (2), 14-25 (2010)" .

 i amb valors no literals

ex:myVideo dc:title "My first article about metadata"

                    dc:identifier _:myCitation .

_:myCitation ex:jtitle "My Favorite Journal"

                     ex:volume "3"

                     ex:issue "2"

                     ex:spage "14"

                    ex:date "2010" .

dc:language

Es pot usar dc:language amb valors literals

ex:mySong dc:title "The Power of Orange Knickers"

                  dc:language "English"

 

ex:mySong dc:title "The Power of Orange Knickers"

                  dc:language "eng"^^dcterms:RFC4646 .

i amb valors no literals.

ex:myBook dc:title "A great deliverance" ;

           dc:language <http://lexvo.org/id/iso639-3/eng> .

dc:publisher

Es pot usar dc:publisher amb valors literals

ex:myData  dc:creator "Hubble Telescope";

                   dc:publisher "University of Nowhere" ,

                                       "All Your Data Inc. .

i amb valors no literals.

ex:myBook dc:publisher gnd: 2125990-2 ,

                                               _:kniznajaPalata

 gnd:2125990-2 foaf:name "Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka ;

                          foaf:homepage "http://www.rsl.ru/" .

 _:kniznajaPalata foaf:name "Knižnaja Palata"

dc:relation

Es pot usar dc:relation amb valors literals

ex:myArticle dc:title "Introduction to Fitting Substitute Geometry" ;

                    dc:relation "Muralikrishnan, Balasubramanian and Raja, Jayaraman: Computational Surface and Roundness

                                      Metrology III, 2009" .

 i amb valors no literals

ex:myBook dc:title "Computational Surface and Roundness Metrology" ;

                  dc:creator "Muralikrishnan, Balasubramanian" ,

                      "Raja, Jayaraman" ; 

                 dc:relation <http://d-nb.info/1008973041> .

dc:rights

Es pot usar dc:rights amb valors literals

ex:myVideo dc:rights "May be used only by members of the myProject" .

 

ex:myBook dc:title "News from the South" ;

                  dc:rights "http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode"^^dcterms:URI .

                  dc:rights "Attribution-NoDerivs 3.0 Unported" .

i amb valors no literals.

 ex:myPicture dc:title "You and me" ;

                      dc:rights <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> .

dc:subject

No hi ha cap grup definit per a dc:subject. Per tant es pot utilitzar amb valors literals

ex:myManual dc:title "How to get an aircraft"

                      dc:subject "aircraft" ;

                                      "leasing" .

i amb valors no literals.

ex:myVideo dc:title "My Winter Wonderland" ;

                   dc:subject <http://id.loc.gov/authorities/sh88004323#concept> .

  <http://id.loc.gov/authorities/sh88004323#concept> rdfs:label "Cross-country skiing--Skating" .

dc:title

Per als títols es recomana usar valors literals. Però també hi ha un ús important amb valors no literals. Per fer-ho s’ha d’utilitzar dc:title, perquè dc:title es pot usar amb valors literals

ex:myPainting dc:title "La Joconde"@fre ,

                                   "Mona Lisa"@eng ,

                                   "La Gioconda"@ita .

i amb valors no literals.

ex:myBook dc:title _:thisTitle .

 _:aquestTítol ex:greekAlphabet "??d?p??? ???a????" ;

                      ex:latinAlphabet "Oidipous Tyrannos" .

 

ex:myScript1 dcterms:title "Nibelungenlied Handschrift B" ;

                     dc:title _:nibelungenlied .

ex:myScript2 dcterms:title "Nibelungenlied Handschrift C" ;

                     dc:title _:nibelungenlied

_:nibelungenlied skos:prefLabel "Der Nibelunge Not" ;

                            skos:altLabel "Nibelungenlied" ,

                                                 "Nibelungenklage" ,

                                                 "Nibelungensage" ;

                            dcterms:description "The Nibelungenlied exists of 39 aventiuren created between 1180 and 1210" .

dc:type

Es pot usar dc:type amb valors literals

ex:myEvent dc:type "Conference" .

i amb valors no literals.

ex:myEvent dcterms:type _:conference .

 _:conference rdfs:label "Conference"@eng ,

                                      "Konferenz"@ger ,

                                      "?????"@rus .

Recuperat de "http://wiki.dublincore.org/index.php/User_Guide/Publishing_Metadata"