You are at: Home / Collections / Search the collections / Aguiló, Marià
Aguiló, Marià

Aguiló, Marià

(Palma de Mallorca, 1825 - Barcelona, 1897)

Poeta, filòleg i bibliògraf

Fons personal Marià Aguiló

Documentació personal i familiar, notes d'estudi, obra de creació i correspondència

Acces: Room reservation

Scope: Segon i tercer terç del s. XIX

Origin: Part component del llegat de Josep Maria Casacuberta

Origin date: 1985

Manuscrits Aguiló

Noranta-tres manuscrits provinents de la col·lecció de Marià Aguiló, del Ms. 7 al Ms. 99.
Inclou manuscrits amb nom propi com el Cançoner Vega-Aguiló (Ms. 7, 8 i 9); Cançoner d'obres enamorades (Ms. 10); Cançoner dels Masdovelles (Ms. 11) i autors i anònims d'obres principalment literàries, cultes i populars, i religioses, però també docents, receptaris de cuina i documents institucionals i administratius. Destaquem Llull (Ms. 12 i 18); Bernat Metge (Ms. 12); Eiximenis (Ms. 12); Jafudà Bonsenyor (Ms. 14 i 42) i Fontanella (Ms. 27).

Acces: Room reservation

Scope: Segles XIV-XIX

Origin: Compra a Àngel Aguiló, fill de Marià Aguiló

Origin date: 1908

Reserva Catalana Aguiló

Col·lecció de llibres antics i curiosos d'interès per a la història i cultura catalanes. Els 4286 primers registres de la col·lecció pertanyen a la biblioteca Aguiló, adquirida l'any 1908, i que va constituir el lot fundacional de la futura Biblioteca de Catalunya. Inclou incunables i llibres gòtics d'autor català, en català o publicats dins l'àmbit territorial i cultural català o d'influència catalana.

Acces: Room reservation

Scope: segles XIV-XXI

Origin: Compra a Àngel Aguiló, fill de Marià Aguiló

Origin date: 1908, gener

Related URL's :

Aguiló a la Hiperenciclopèdia
Aguiló a Lletra (UOC)
La Biblioteca Aguiló i la Biblioteca Nacional de Catalunya

La Biblioteca Aguiló, el primer tresor

Tags: Manuscripts , Personal libraries , Personal papers

Return