You are at: Home / Collections / Search the collections / Arcos, Federico
Federico Arcos Martínez

Arcos, Federico

Col·lecció d'Anarquisme Federico Arcos

Col·lecció d'uns 10.000 documents moderns de temàtica llibertària. El conjunt comprèn llibres, publicacions seriades, fotografies, separates, cartells i fullets, tots ells en diferents idiomes (anglès, castellà, català, francès i italià). La seva catalogació està en curs.

Acces: General room

Scope: Segle XX

Origin: Donació de Federico Arcos Martínez

Origin date: 2010

Arxiu personal de Federico Arcos

L'arxiu personal de Federico Arcos conté: Documentació personal; Correspondència rebuda i còpies de cartes enviades; Documentació relacionada amb les seves activitats polítiques i associatives; Dossiers temàtics: Emma Goldman; Sacco i Vanzetti, Josep Peirats, Alfred Monrós, i d'altres anarquistes; Dossier sobre CNT a l'exili i altres associacions i sindicats; Dossier de premsa sobre temàtica anarquista; Obra de creació d'altres: Josep Peirats, Alfred Monrós i altres.

Acces: Room reservation

Scope: Segle XX

Origin: Fons Federico Arcos

Origin date: 2010

Correspondència

Correspondència rebuda i còpies de cartes enviades per Federico Arcos, majoritàriament des de 1952, data de la seva arribada al Canadà, fins l'any 2010.

Acces: Room reservation

Scope: Segle XX, principis XXI

Origin: Fons Federico Arcos

Origin date: 2010

Tags: Anarchism , Correspondences , Personal papers

Return