You are at: Home / Collections / Search the collections / Botet i Sisó, Joaquim
Botet i Sisó, Joaquim

(Girona, 1846-1917)

Arqueòleg, numismàtic i historiador

Correspondència

Cartes rebudes com a resultat de la seva activitat professional i obra numismàtica (Ms. 1880).

Acces: Room reservation

Scope: 1873-1915

Origin date: Data de registre: 1961

Related URL's :

Viquipèdia (català)

Fons Joaquim Botet i Sisó (Arxiu Municipal de Girona): https://www.girona.cat/sgdap/docs/ISAD-G/botet_siso-ISAD.pdf

[parcialment a Googlebooks]: Joaquim Botet i Sisó, Obra numismàtica i inèdita de Joaquim Botet i Sisó (Barcelona: IEC; Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, 1997)

Tags: Correspondences , Manuscripts

Return