You are at: Home / Collections / Search the collections / Col·lecció Kempis
Col·lecció Kempis

Col·lecció Kempis

Col·lecció formada per diferents edicions de l'obra "De imitatione Christi" de Kempis.

Col·lecció Kempis

Col·lecció iniciada per Ignasi de Janer -donada a la BC al 1941 pels seus fills, Enric i Dolors- i formada per més de 770 edicions de l'obra "De imitatione Christi" de Kempis. Al 1968 es va editar un catàleg de la col·lecció.

Acces: Room reservation

Scope: S. XVI-XXI

Origin: Donació feta pels fill d'Ignasi de Janer, Enric i Dolors.

Origin date: 1941

Related URL's :

Gran Enciclopèdia Catalana

Tags: Personal libraries , Religion and theology

Return