You are at: Home / Collections / Search the collections / Eiximenis, Francesc
Francesc Eiximenis

Eiximenis, Francesc

(Girona, 1327? - Perpinyà, 1409)

Teòleg, predicador i diplomàtic

Els manuscrits de la biblioteca amb textos d'Eiximenis.

Col·lecció de manuscrits

Acces: Room reservation

Llibre dels Àngels

Acces: Room reservation

Scope: 1406

Origin: Compra al llibreter Salvador Babra.

Vida de Jesucrist

Obra incompleta

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Compra al llibreter Salvador Babra

Compendium salutis animae (Cercapou)

Acces: Room reservation

Scope: S. XIV

Origin: Llegat d'Isidre Bonsoms

Crestià

Primer del crestià

Acces: In process, check their availability to    

Scope: 1455

Origin: Biblioteca Isidre Bonsoms

Crestià [fragments]

Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, capítol CCCXXI (sobre les batalles); en castellà. Incomplet, inclòs entre un recull de textos en relació amb les armes, el duel i les batalles en castellà i català. Paper, 320 x 230 mm

Acces: In process, check their availability to    

Scope: 1500-1525

Origin: Compra a la llibreria de Josep Porter

Crestià

Terç del Crestià. Llibre tercer, primera part (Ms. 457) i segona part (Ms. 458)

Acces: Room reservation

Scope: 18 de desembre de 1450

Origin: Biblioteca Dalmases

Crestià

Segon del Crestià. De temptació

Acces: Room reservation

Scope: Aproximadament 1450

Origin: Biblioteca Dalmases

De natura angelica

Traducció castellana del Llibre dels Àngels

Acces: In process, check their availability to    

Scope: 1401-1500

Origin: Compra a la llibreria "Goldschmidt and Co." (Londres)

Doctrina compendiosa de viure justament

Forma part d'una miscel·lània que inclou, a més, el Llibre de Cavalleria, de Llull, i Història de Valter e Griselda, de Petrarca, traduït per Bernat Metge.

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1450

Origin: Biblioteca de Marià Aguiló

[Fragments]

Còpia d'alguns fragments de Francesc Eiximenis per a la impremta, en castellà i català. S. XX. Signatura antiga BC ms. 2932

Acces: Room reservation

Scope: 1901-1940

Origin date: 1941

[Fragments]

Antoni Bulbena i Tusell. Recull textos catalans medievals i discursos. D'Eiximenis s'inclou: (/2) "Lo Tercer del crestià (1389)"; (/3) Dotzè del Crestià; (/4) "De regiment de prínceps (lo dotzè del Crestià)"

Acces: Room reservation

Scope: Finals XIX-Inicis XX

Origin: Donatiu de l'autor

[Fragments]

Recull de textos sobre moral en llatí l'últim foli una breu nota en llatí "ex visione habita per dominum Johannem Olerii, canonicum et archidiaconum Confluentis, de anima nostri Francisci Eximeniz anno MCCCCXXXI". - Tabula per alphabetum super Summa aurea de vitiis et virtutibus [potser la Summa aurea d'Henricus de Susa] - RAIMUNDUS DE AMAURY. Tractat en llatí sobre els sagraments i altres matèries morals

Acces: Room reservation

Scope: S. XV

Origin: Biblioteca Dalmases

[Ignasi de Janer. Estudis]

Ignasi de Janer
Esborranys d'articles sobre literatura catalana medieval i història del llibre i en concret 3890/3 Esborrany d'estudi sobre Francesc Eiximenis. [11] f.

Acces: Room reservation

Scope: 1901-1925

Origin: Donatiu d'Ignasi de Janer

Llibre de les dones

Exemplar copiat per Gundisalvus. Paper i pergamí. Portada i caplletres decorades

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Biblioteca Dalmases

[Llibre dels Àngels. Fragments]

Endreça i taula de capítols del Llibre dels àngels. Paper. 5 f. ; 85 x 220 mm. Text a 2 cols.

Acces: In process, check their availability to    

Scope: 1ª meitat s. XV

Origin: Casa de Subhastes de Barcelona

Cercapou

El manuscrit inclou altres tres textos religioso-literaris. entre ells Scala Dei o Tractat de contemplació.

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Biblioteca Isidre Bonsoms

Llibre dels Àngels

Colofó: f. 190v, "Ffinito libro sit laus et gloria Christo Qui scripsit scribat et semper cum domino vivat amen

Acces: Room reservation

Scope: 1418

Origin: Compra al Dr. Hermann Suchier

Llibre dels Àngels

Paper i pergamí. Dues portades orlades. Miniatura que representa Eiximenis oferint el llibre a Mn. Pere d'Artès

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Biblioteca Dalmases

[Miscel·lània de textos religiosos en llatí]

Entre els textos es troba Expositio in Psalmos poenitentiales i Psalterium laudatorium.

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Biblioteca Dalmases

Pastorale

Microfilm. Rotlle A 157

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Biblioteca Dalmases

Psalterium Laudatorium Expositio in Psalmos Poenitentiales

Traducció catalana de Guillem Fontana

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Compra al llibreter Salvador Babra

Scala Dei o Tractat de contemplació

El manuscrit inclou altres tres textos religioso-literaris. entre ells [folis 24-54] el Cercapou, de F. Eiximenis

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Biblioteca Isidre Bonsoms

Vida de Jesucrist

En el primer full de guarda del vol. I, versos catalans i notes en llatí en els fulls de guarda finals del vol. II oracions catalanes i llatines seguides de meditacions, algunes en catal?A la fi: "Sequentia fuere ordinata per reverendum Johannem Lobet, in sacra pagina magistrum ...". Descripció física: 2 volums (459 i 460)

Acces: Room reservation

Scope: 1401-1500

Origin: Biblioteca Dalmases

Vida de Jesucrist

Acces: Room reservation

Scope: 1401- 1500

Origin: Compra al llibreter Salvador Babra

Related URL's :

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Revista LletrA: la literatura catalana a internet

Biblioteca de Catalunya. "Conèixer Eiminenis" (Clàsics Catalans / Eiximenis)

Tags: Literature , Manuscripts , Religion and theology

Return