You are at: Home / Collections / Search the collections / Junta de Comerç de Catalunya
Junta de Comerç de Catalunya

Institució rectora de l'activitat comercial i industrial creada a Barcelona el 1758

Arxiu

Matrícules i documents del Consolat de Mar, de la Real Junta Particular de Comerç i de les Juntes Provincials d'Agricultura, Indústria i Comerç de Barcelona.

Acces: Room reservation

Scope: 1347-1874

Origin: Institut d'Estudis Catalans

Origin date: 1913

Matrius i estampes de la Junta de Comerç

Col·lecció de planxes calcogràfiques procedents de la Junta de Comerç, principalment per il·lustrar les "Memorias de Agricultura y Artes". Fulls de la primera litografia estampada a l'Estat Espanyol obra de Josep March.

Acces: Room reservation

Origin: Dipòsit de la Diputació Provincial de Barcelona

Origin date: 1913

Related URL's :

Arxiu de la Corona d'Aragó

Arxiu Municipal de Barcelona

Ateneu Barcelonès

Gran Enciclopèdia Catalana

Museu d'Història de Catalunya - Exposició

Tags: Archive , Engravings , Institutional archives

Return