You are at: Home / Collections / Search the collections / Miquel i Planas, Ramon
Miquel i Planas, Ramon

(Barcelona, 1874-1950)
Erudit, bibliófil i promotor de la literatura catalana medieval i moderna. L’obra té dues fites importants en  la col·lecció Biblioteca catalana (32 volums, 1908-1932) i en la publicació Bibliofília (2 quaderns, 1911-1920)

Correspondència

Carteig de l’autor amb 732 corresponsals i per 3352 documents. Algunes cartes estranyes a l’epistolari han estat incorporades al fons.

Acces: Room reservation

Scope: Primer i segon terç del s. XX

Origin: Donatiu

Origin date: 1999

Arxiu de reproduccions fotogràfiques

Col·lecció de reproduccions fotogràfiques de manuscrits catalans que es troben en centres externs. Estan organitzades alfabèticament per topònims i noms d'arxius i biblioteques.

Acces: Room reservation

Scope: 1900-1930

Origin: Donatiu

Origin date: 1950-1960

Related URL's :

Viquipèdia

Reproduccions fotogràfiques de manuscrits. Arxiu fotogràfic Miquel i Planas

Tags: Book collecting , Correspondences , Literature , Manuscripts , Personal papers

Return