You are at: Home / Collections / Search the collections / Par i Tusquets, germans
Par i Tusquets, germans

Ramon Par i Tusquets (aprox. 1885 - 1967): Industrial i empresari; fou president de la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona, 1954-1964.

Alfons Par i Tusquets (aprox. 1879 - 1936): Filòleg, crític i traductor.

Veure també la col·lecció: Reproduccions fotogràfiques de Manuscrits (RFM)

Manuscrits

Obres de teatre d'altri, articles sobre literatura, textos sobre William Shakespeare i Quadres sinòptics d'Història Natural d'Alfons Par.

Acces: In process, check their availability to    

Scope: Finals del segle XIX i primera meitat del segle XX

Origin: Donatiu dels germans Par

Origin date: 1986

Related URL's :

Enciclopèdia Catalana (Anfós Par i Tusquets)

Viquipèdia (Alfons Par i Tusquets)

Tags: Literature , Manuscripts , Personal libraries , Theatre

Return