You are at: Home / Collections / Search the collections / Toda, Eduard
Toda, Eduard

(Reus 1855 - Poblet 1941)
Bibliòfil, escriptor i diplomàtic

Col·lecció Toda

La Col·lecció Toda de la Biblioteca de Catalunya conté més de 3000 volums

Gran part dels llibres es troben descrits al catàleg Bibliografia Espanyola d'Itàlia d'Eduard Toda. Inclou

  • llibres espanyols impresos a Itàlia
  • traduccions italianes d'obres espanyoles, i
  • obres italianes referents a Espanya

dels quals destaquen les edicions dels segles XVI i XVII.

Formen també part de la Col·lecció Toda obres descrites a la Bibliografía Española de Cerdeña, complement de la d’Itàlia.

Acces: Room reservation

Scope: S. XVI-XX

Origin: Compra a Eduard Toda i ingressos posteriors

Origin date: 1934

Col·lecció de Manuscrits Eduard Toda

Col·lecció de manuscrits en llatí, anglès, castellà, català, francès, italià i altres llengües.

Manuscrits personals amb originals, documentació biogràfica i crítiques externes

Acces: Room reservation

Scope: Segles XII-XX

Origin: Donacions i adquisicions a Eduard Toda

Origin date: 1921-1941

Col·lecció de Cartells Polítics Anglesos Eduard Toda

Cartells, principalment  litogràfics, de propaganda de les eleccions angleses de l'any 1910.

Acces: Room reservation

Origin: Donatiu Eduard Toda

Col·lecció Elzeviriana

La Col·lecció Elzeviriana, procedent de la Biblioteca d'Eduard Toda, consta de prop d'un miler d'edicions dels segles XVI al XVIII, majoritàriament dels Països Baixos impreses als tallers d'Elzevier, Plantin i altres.

Destaquen dins de la col·lecció exemplars de les Petites Républiques, descripcions de la història, geografia i política de diversos països impreses per Elzevier a Leiden.

Acces: Room reservation

Scope: Segles XVI-XVIII

Origin: Donatiu Eduard Toda i ingressos posteriors

Origin date: 1920

Related URL's :

Gran Enciclopèdia Catalana

La Col·lecció Toda a la Biblioteca de Catalunya

Tags: Geography , History , Manuscripts , Parchments , Personal libraries , Politics , Posters

Return