You are at: Home / Collections / Search the collections / Vilarrubias Solanes, Felio A.
Felio A. Vilarrubias

Vilarrubias Solanes, Felio A.

(Barcelona, 1921-)

Historiador i erudit

Manuscrits

Documentació relativa a una Fundació de caràcter social per a la formació dels joves obrers i documentació relacionada amb la Biblioteca Central, l’Escola de Bibliotecàries i altres instiucions depenents de la Diputació de Barcelona (Ms. 2869 i Ms. 5210).

Acces: In process, check their availability to    

Scope: 1919 i 1940-1963

Origin date: 1964

Related URL's :

Diccionari d'historiadors de l'art català, valencià i balear: Vilarrubias i Solanes, Felio A.

Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya: Felio A. Vilarrubias

Tags: Correspondències , Història , Manuscrits

Return