You are at: Home / Collections / Treasures of the BC / La col·leccio d'empremtes de segells i monedes de Ferran de Sagarra
La col·leccio d'empremtes de segells i monedes de Ferran de Sagarra

Authors: Jordi Torra (Unitat Gràfica)

A la Unitat Grafica ha estat catalogat el fons de reproduccions de segells i monedes de Ferran de Sagarra. Son reproduccions en guix o en cera de bona part dels segells inventariats en la seva gran obra, Sigillografia catalana, i de monedes reproduïdes pel mateix Sagarra i que s'han trobat inventariades a l'obra de Ferran i Xavier Calicó i Joaquim Trigo, Las monedas esp´ñolas desde Fernando e Isabel a Juan Carlos I, años 1474 a 1994.

Aquesta catalogació vol oferir als estudiosos un instrument de treball que no s'acostuma a trobar en els catàlegs de biblioteques i arxius.

Return