You are at: Home / Collections / Search the collections / Corporació Taquigràfica Sistema Garriga
Corporació Taquigràfica Sistema Garriga

El fons està integrat principalment per la documentació generada pel  propi funcionament l’entitat, entre la qual destaca la relativa a la  participació en congressos i actes d’homenatge.

Originalment la Corporació Taquigràfica Sistema Garriga era una associació professional de taquígrafs seguidors del sistema d’escriptura  taquigràfica “Sistema Garriga”, confeccionat pel doctor i sacerdot Pere Garriga i Marill (1842-1890). Aquesta entitat va néixer l’any 1871 i tenia per objectius realitzar activitats formatives i exaltar les  virtuts i qualitats d’aquests sistema d’escriptura. La primera etapa de la Corporació va finalitzar amb la mort del doctor Garriga. El desembre  de l’any 1927, l’entitat va recuperar els estatuts i l’estructura  original, amb una Junta Directiva formada pels antics socis i catedràtics, i la celebració de Juntes Generals amb els socis. La Corporació va arribar a tenir més d’un centenar de socis, que podien ser  numeraris, honorífics, socis protectors o socis corresponsals. El  febrer de 1936 va celebrar-se la darrera Junta. Les discrepàncies internes entre socis i la progressiva pèrdua d’importància de la taquigrafia al món laboral va ocasionar la desaparició de la Corporació.

Corporació Taquigràfica Sistema Garriga

Acces: Room reservation

Scope: 1927-1936

Origin: Fons retrospectius

Origin date: 1936-1939?

Tags: Arxiu , Fons patrimonials

Return