You are at: Home / Collections / Treasures of the BC / La Aritmética intuitiva para el uso de los niños d'Esteve Paluzie
La Aritmética intuitiva para el uso de los niños d'Esteve Paluzie

Authors: Pilar Estrada (Unitat Gràfica)

L'any 2004 la Biblioteca de Catalunya va adquirir un fons procedent de l'Editorial Paluzie, editorial important en el camp del llibre didàctic i dels impresos populars de finals del s. XIX i principi del s. XX. La col·lecció està formada per dibuixos originals (prop de quatre-mil) que servien per il·lustrar els llibres educatius, per planxes zincogràfiques de publicacions de l'editorial i llibres publicats per la Imprenta y Litografia del Faustino Paluzie, Establecimiento Editorial de Hijos de Paluzíe i que van ser reeditats per la Librería i Casa Editorial de los Sucesores de Blas Camí i Imprenta Elzeviriana y Librería Camí.

Return