Acords 2012

Reunió de 30 d’octubre de 2012

-       Adoptar el document Estàndards de digitalització: requeriments mínims elaborat en el marc del CBUC i revisat periòdicament, com a recomanació per a les
biblioteques de Catalunya.

-       Crear una Subcomissió per a elaborar una “guia breu de metadades” que ajudi a la comprensió i aplicació de les metadades Dublin Core i la seva equivalència amb els esquemes de metadades en ús, com ara ESE d’Europeana, DRIVER i Memòria Digital de Catalunya.

-       Expressar la voluntat d’adoptar en el futur les RDA (Resource Description and Access), en línia amb les tendències normatives internacionals, quan el context i l’evolució dels programaris utilitzats les suportin.