Acords 2013

Reunió de 13 de desembre de 2013

-  Demanar al Consell Interuniversitari de Catalunya el nomenament dels membres que assisteixen habitualment per delegació a la Comissió Assessora de Catalogació.

-  Crear al web del CANTIC un apartat específic per a la incorporació de noves institucions i fer-ne difusió en fòrums  professionals.

-  Convocar la Comissió el juny del 2014 per estudiar noves actuacions vers la implementació d’RDA i presentar la Guia d’aplicació d’ús de metadades Dublin Core.