Acords 2014

Reunió del 27 de juny de 2014

  • Publicar conjuntament la BC i el COBDC, en format digital, la Guía d’ús del Dublin Core
  • Establir com a full de ruta inicial per a la transició a les RDA el següent: 
    • 2014 Creació Subcomissió Tècnica per al canvi a RDA
    • 2015 Difusió i planificació del procés
    • A partir del 2016 Implementació
  • Crear la Subcomissió Tècnica per al canvi a RDA que tindrà cura de la planificació i difusió del procés.