Acords 2018

Reunió del 14 de desembre del 2018

·         La Biblioteca de Catalunya i el COBDC publicaran la traducció catalana del LRM i organitzaran una presentació pública.

·         La Biblioteca de Catalunya consultarà al Departament de Cultura l’afectació que pot tenir el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) en el tractament de dades personals als catàlegs d’autoritat.

·         Es crearà un grup de treball dins del marc de la Comissió Assessora de Catalogació per elaborar un estat de la qüestió sobre l’ús dels designadors de relació en RDA pel que fa al gènere i, si s’escau, fer una proposta de tractament.