Acords 2021

Reunió del 3 de desembre de 2021

Es presenta l'estat de la traducció de la nova versió de RDA Toolkit.

Acords

  • Continuar treballant en la traducció catalana del nou format de RDA Toolkit, paral·lelament a les altres llengües que ho estan fent, amb la voluntat de publicar-la el 2023.
  • Valorar la creació de perfils que requereix el nou RDA Toolkit per part de les agències catalogadores (vegeu presentació adjunta).
  • Programar formació de recordatori de CÀNTIC.
  • Realitzar la prova de web semàntica que va quedar ajornada.