Acords 2023

Reunió del 28/2/2023

Dedicada a la formació dels bibliotecaris

Acord:

Fer arribar al degà de la Facultat d’Informació i Mitjans audiovisuals i a la directora del Departament BiD-CAV, un escrit de recomanació de crear un postgrau específic sobre les matèries vinculades a la catalogació i indexació, en totes les seves vessants i aplicacions: format MARC, RDA, metadades, anàlisi documental, etc.

Reunió del 29/11/2023

Acords:

  • La Comissió farà el seguiment dels canvis curriculars introduïts per la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (UB) per reforçar la formació de la catalogació en RDA, per avaluar-ne el resultat. La Comissió valora que seria d’interès igualment mantenir la idea de la creació d’un postgrau de catalogació.
  • La Biblioteca de Catalunya continuarà realitzant accions d’enriquiment semàntic dels registres CANTIC.
  • La implementació de RDA Toolkit oficial no es farà efectiva fins al 2027 quan ja estigui testejat pel sistema bibliotecari americà.