You are at: Home / BC Blog


Right menu

Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

TagsBC Blog

“La impremta, l’editorial i la llibreria han estat sempre l’instrument més fàcil de la difusió i l’intercanvi d’idees. Més enllà encara que la paraula, perquè la conserven i la perpetuen en les pàgines dels llibres i li fan salvar les fronteres del temps i de l’espai” (Jordi Rubió, Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó, p. 23)

Al llarg dels segles, en el camí que va entre la difusió i l’intercanvi d’idees, entre l’escriptura, la composició i la impressió, fins a la lectura, molts documents es perden en el temps, per els canvis d’hàbits socials i intel·lectuals, les preferències literàries i els corrents de pensament. Són llibres que no sortiran en les seleccions de joies bibliogràfiques, perquè aparentment no tenen cap tret rellevant, ni de forma ni de contingut. Formen part d’un gruix d’obres patrimonials que han anat pervivint al llarg dels segles, i que sovint el seu valor rau en la singularitat i exclusivitat.  Han restat en l’anonimat fins que una recerca o l’interès d’un investigador els ha fet sortir a la llum. A la Biblioteca de Catalunya hi ha molts casos que exemplifiquen aquest “despertar”, com ara les “troballes” resultat de l’estudi de la història de la impremta i els impresos antics en un determinat àmbit geogràfic. Posem per cas Perpinyà, que fins a mitjans del segle XVII formava part de Catalunya, i tres impresos dels segles XVI i XVII en català i integrants del fons Aguiló: el Libre en el qual se tracta de la miraculosa conversió y sancta vida y grans miracles que féu lo gloriós sant Honorat, de Miquel Corrons, el Libre primer y segon dels miracles que lo Senyor ha obrats per medi de la sanctíssima Relíquia del gloriós Sant Joan Baptista, de Miquel Llot de Ribera, tots dos de 1590 i impresos per Samsó Arbús; i La devota peregrinació de la Terra Sancta y ciutat de Hierusalem, de Miquel Matas, de 1627, imprès per Lluís Roure. Tots tres comparteixen singularitat – els dos primers, que se sàpiga, són exemplars únics, i del tercer n’hi ha un altre exemplar a França però de consulta restringida -, estan escrits en català, són de temàtica religiosa i han estat poc estudiats, excepte la Devota peregrinació, que és l’únic que ha estat objecte d’estudis i fins i tot d’una edició. 

Corrons, Miquel. Libre en el qual se tracta de la miraculosa conversió y sancta vida y grans miracles que féu lo gloriós sant Honorat

Corrons, Miquel. Libre en el qual se tracta de la miraculosa conversió y sancta vida y grans miracles que féu lo gloriós sant Honorat

I els autors també resumeixen tot això: han estat poc, o gens, estudiats, no són gaire coneguts, i mostren els lligams culturals i religiosos existents als segles XVI i XVII entre la Catalunya del Principat i la Catalunya del Nord. De Miquel Corrons se sap que era rossellònès, com també Miquel Llot de Ribera, que nasqué a Clairà i morí a Lleida, i de Miquel Matas se sap que era d’Olot i, que com molts religiosos de l’època, fou destinat a diversos llocs, primer a Sant Pol de Mar i després a Blanes, on va morir. Són, com les edicions perpinyanenques de les seves obres, escriptors que han passat desapercebuts, tret de Matas, que potser ha tingut més fortuna, però ha passat força temps ignorat.

Matas, Miquel. La devota peregrinació de la Terra Sancta y ciutat de Hierusalem

Matas, Miquel. La devota peregrinació de la Terra Sancta y ciutat de Hierusalem

Es tracta, doncs, d’unes obres que provenen d’una col·lecció cabdal per a la fundació de la Biblioteca de Catalunya, que tenen la peculiaritat de ser edicions inèdites, que les escrigueren uns autors religiosos que han quedat oblidats i que exemplifiquen els molts petits tresors, supervivents únics al pas del temps, que es redescobreixen en el fons que la Biblioteca conserva.

Rareses impreses que una recerca ha fet despertar i que mostren com la impremta fou, efectivament, un instrument magnífic per difondre i intercanviar idees i pensaments, i  una peça clau per traçar el camí entre la paraula escrita i la paraula llegida, més enllà del temps, de l’espai: el coneixement.

Mercè Comas
Servei d'Accés i Obtenció de Documents

Recentment i aprofitant els canvis tecnològics en el catàleg en línia, s’han actualitzat i revisat les entrades corresponents als impresos de la Col·lecció Toda. Alguns d’ells han estat digitalitzats i són accessibles a text complet.

Eduard Toda i Güell (1855 - 1941), bibliòfil, escriptor i diplomàtic, i també professor al taller de restauració de l’Escola de Bibliotecàries des del 1930, aplegà al llarg de la seva vida una biblioteca molt important, que es troba repartida entre algunes institucions, com el Monestir de Montserrat, el Centre de Lectura de Reus, l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona o el castell d’Escornalbou, que era de la seva propietat.

A la Biblioteca de Catalunya destaquen, per exemple, els més de 1.000 llibres de la Col·lecció Elzeviriana, donació del 1920; l’any 1934 la Biblioteca comprà a Eduard Toda la seva col·lecció d’obres de caire hispanoitalià, 2.813 volums i 418 fullets, la major part de les quals es troben descrites a la seva Bibliografía Espanyola d'Italia, on consten 6.358 impresos. Són d’especial rellevància les edicions dels segles XVI i XVII. A l’Advertencia diu textualment:

“Comprén la Bibliografía Espanyola d’Italia las publicacions fetas fins al acabar lo segle XIX, baix las agrupacions següents:

1ª Obras originals d’autors espanyols impresas a Italia en catalá, castellá, italiá o llatí. Exteném la condició d’autors nacionals als fills y nets d’espanyols nascuts a Italia, que han estampat allá sas obras conservant la llengua, lo nom o las aficions als estudis del nostre país.
2ª Traduccions italianas o llatinas d’obras d’autors espanyols, fetas per escriptors espanyols o italians.
3ª Traduccions espanyolas d’obras italianas publicadas a Italia.
4ª Obras d’autors italians que insertan texts espanyols originals o traduhits.

No’s registran las obras italianas que tractan d’Espanya en termes generals, o en forma descriptiva, crítica o histórica, sens incloure documents catalans o castellans.”

Formen també part de la col·lecció obres descrites a la Bibliografía Española de Cerdeña, complement de la d’Itàlia.

Tasso, Torquato. Aminta. En Roma : por Estevan Paulino, 1607. Toda 6-II-11

Tasso, Torquato. Aminta. En Roma : por Estevan Paulino, 1607. Toda 6-II-11

 

Invasión de la armada francesa. En Caller : en la emprenta del doctor Antonio Galcerin, por Bartholome Gobetti, 1637. Toda 22-II-25

Invasión de la Armada francesa. En Caller : en la emprenta del doctor Antonio Galcerin, por Bartholome Gobetti, 1637. Toda 22-II-25

Així mateix s’hi troben edicions humanístiques, procedents d’importants tallers tipogràfics europeus del segle XVI. 

A la col·lecció s’han anat incorporant impresos amb els criteris que Eduard Toda fa constar en la seva Bibliografia.

Toda distingí molts dels seus llibres amb ex-libris. Els tres ex-libris de la biblioteca Toda foren dissenyats per C.G. Underwood (1913), J. Triadó (1914) i P. Font de Rubinat (1921).

Empremta

Ex-libris Toda

          

 

Ferran Pascual
Reserva Impresa i Col·leccions especials

L’empremta és un codi que permet identificar les edicions antigues, en lloc de l’ISBN del llibre modern.

El mecanisme bàsic per construir una empremta és ràpid i senzill. Però els casos particulars són molts, degut a l’àmplia casuística que presenten els llibres produïts de manera artesanal.

L’empremta es basa en l’extracció de caràcters d’unes zones preestablertes dels llibres. La fòrmula està constituïda de 4 grups de 4 caràcters, extrets per parelles, de l´última i la penúltima línia de 4 pàgines determinades, i per uns elements complementaris.

L’aspecte visual de l’empremta en el catàleg és el següent:

osu- rium i-cu luru 3 1571 R

e-s& a-ut tei* suQv 7 1483 R

reo- e.S. a,a- rape 3 1605 A

L’empremta bibliogràfica, com la nostra empremta digital, ha de ser precisa; altrament perd tot el seu valor identificatiu. Per això és important que els professionals tinguin un cert entrenament. En cas de no poder garantir la correcta formulació, és aconsellable no posar-la.

La utilitat d’aquest codi és identificar unívocament tots els exemplars d’una edició antiga i distingir-los d’altres edicions o variants, per més semblants que siguin.

Alguns catàlegs contemplen la possibilitat de cerca  a partir de qualsevol dels 4 grups de l’empremta. En el cas habitual d’exemplars incomplets, 4 dígits poden ser suficients per a identificar una edició de la qual només se’n té un tros.

L’altra funcionalitat està relacionada amb la bibliografia, és a dir amb la història d’un text a través de les seves successives edicions, emissions i estats. I és aquí on de vegades falla la teoria. La producció editorial dels impressors del s. XV al XVIII era molt més extensa del que evidencien les dades bibliogràfiques i un petit percentatge d’edicions s’escapen fins i tot dels mecanismes de control de l’empremta.

Empremta

Marius, Leonardus. Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. sacrament des astaers, anno 1345. Antwerpen : Hendrick Aertssens,1639

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, associat amb la National Library of Scotlant Empremta : regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples. [Barcelona] : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, associat amb la National Library of Scotlant Empremta : regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples. [Barcelona] : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987

 

Bibliografia:

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, associat amb la National Library of Scotland. Empremta: regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples. [Barcelona] : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987

Institut de recherche et d'histoire des textes; in association with the National Library of Scotland. Nouvelles des empreintes = Fingerprint newsletter. N. 1-2 (1981-1985) 

 

Núria Fullà
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya