You are at: Home / Professionals / Cataloging / Technical publications / Manual de la Llista d'encapçalaments de matèria en català (MLEMAC)
Manual de la Llista d'encapçalaments de matèria en català (MLEMAC)

El Manual de la Llista d’encapçalaments de matèria en català (MLEMAC) es començà a publicar el maig de 1996, com a manual de catalogació de matèries o d’indexació propi de la Biblioteca de Catalunya. La seva distribució s’efectuà mitjançant fulls solts, ordenats alfabèticament pel  títol de la concreció. A partir d’aquesta publicació, la Biblioteca de Catalunya (BC) ha decidit  difondre aquest manual, fins ara d’ús intern, a través d'Internet, amb la  intenció d’oferir a tothom qui hi pugui estar interessat, les pautes d’indexació  derivades de l’aplicació de la Llista  d’encapçalaments de matèria en català (LEMAC). Aquest manual inclou una sèrie de pautes o concrecions de creació pròpia,  adreçades a solucionar qüestions plantejades per la pràctica d'indexació de la  BC, i d’altres, directament adaptades del Subject  headings manual (SHM), identificades, sota els títols introductoris de  cada concreció, pel codi assignat per la Library of Congress (LC). En aquesta edició electrònica del MLEMAC, cada concreció porta el mes i l'any de la seva redacció o actualització, així com una  identificació alfanumèrica (CM-001, CM-002, etc.) al peu de pàgina. També podeu consultar els índexs de les concrecions:

 

Darrera actualització: desembre 2022